Sökning: "etiska överväganden litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden etiska överväganden litteraturstudie.

 1. 1. Att leva med ALS : litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Rita Hänninen; Wideheim Emelie; [2020]
  Nyckelord :ALS; erfarenhet; leva med; patient; omvårdnad;

  Sammanfattning : Sverige drabbas ca 220 personer årligen av sjukdomen Amyotrofisk lateralskleros, ALS.ALS är en obotlig sjukdom med ett snabbt sjukdomsförlopp. Att drabbas av en obotlig sjukdom kanpåverka hela ens livssituation. Syfte: Att beskriva patienters erfarenhet av att leva med sjukdomenAmyotrofisk lateralskleros. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans attityder vid svåra besked för patienter med cancer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mikaela Hultfeldt; [2017]
  Nyckelord :Sjuksköterskans attityder; svåra besked; cancer; kommunikation; kulturella skillnader;

  Sammanfattning : Ett cancerbesked kan ses som en process som tar sin början vid själva beskedet. I denna process spelar sjuksköterskan en betydelsefull roll i det dagliga arbetet i att stödja patienten i omvårdnaden. Sjuksköterskans värderingar styr attityderna som formar bemötandet och handlandet gentemot patienten. LÄS MER

 3. 3. När viljan krockar med verkligheten – en litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenheter av arbete vid naturkatastrofer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nonne U.Miles; Jasmin X.Mattsson; [2016-01-28]
  Nyckelord :Naural disasters; Nurse s experience; Nurses evaluations;

  Sammanfattning : Introduktion: Annandag jul 2004 inträffade tsunamin som orsakades av en jordbävning i Indiska oceanen, och som skördade fler svenska liv än någon annan katastrof i svensk historia. Förenta nationernas utvecklingsprogram (United Nations Development Programme, UNDP) definierar en naturkatastrof som ett betydande sammanbrott, orsakat av ett naturligt riskfenomen som leder till så omfattande skador på människor, miljö, materiel och ekonomi att de överstiger de drabbades förmåga att klara situationen. LÄS MER

 4. 4. Att avsluta eller avstå livsuppehållande behandling : En litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Teresia Hjelm; Wall Nils; [2016]
  Nyckelord :Decision-making; ethics; life-support care; nurse; resuscitation; terminal care; Beslutsfattande; etik; livsuppehållande behandling; sjuksköterska; vård i livets slutskede; återupplivning;

  Sammanfattning : BakgrundSjukvårdspersonal får dagligen handskas med etiska överväganden och beslut. Ställningstagandet om när livsuppehållande behandling ska fortsätta eller avslutas är ett komplext beslut som kräver flera överväganden. Läkaren har det fulla ansvaret vid ställningstagandet om att avsluta livsuppehållande behandling. LÄS MER

 5. 5. Bedöma Risk för våld hos frihetsberövade : Vad säger forskningen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Johan Feldtmann Lobrant; [2013]
  Nyckelord :violence; risk; assessment; inmate; inpatient; incarceration; BVC; HCR-20; DASA; SAVRY; risk; bedömning; våld; frihetsberövande; BVC; DASA; HCR-20; SAVRY;

  Sammanfattning : Att göra bedömningar av risk för våld hos frihetsberövade personer på fängelser och i olika former av tvångsvård är en viktig del av arbetet med att reducera antalet våldsincidenter, vilket är till nytta både för frihetsberövade personer och för personalens arbetsmiljö. Syftet med denna studie är att göra en kunskapsöversikt över vad forskningen säger om att bedöma risk för våld hos frihetsberövade personer, beskriva aktuell forskning om riskbedömningar, hur strukturerade instrument för riskbedömningar definierar våld, vilka teoretiska utgångspunkter till uppkomst av våld som används och i vilken utsträckning riskbedömningsinstrument tar hänsyn till interaktion mellan personal och frihetsberövade personer. LÄS MER