Sökning: "etiska överväganden"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden etiska överväganden.

 1. 1. VAR FINNS DE ETISKA ÖVERVÄGANDENA I UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I SVERIGE?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Markus Esbjörnsson; [2020-03-09]
  Nyckelord :etik; etiska överväganden; etiska dilemman; hållbar utveckling; utbildning för hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka ifall utveckling av förmågan att göra etiska överväganden inkluderas i dokument kopplade till processen utbildning för hållbar utveckling i grundskolan i Sverige.Teori: Undersökningen utgår ifrån teorin att förmågan att kunna göra etiska överväganden är en förutsättning för hållbar utveckling och att utveckling av denna förmåga bör vara inkluderad i utbildning för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. ”Vi sliter vårt hår ibland” : en kvalitativ studie om förskollärares och barnskötares erfarenheter i relation till det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Frida Sandqvist; Alma Kaniza; [2020]
  Nyckelord :Ansvar; arbetsuppgifter; barnskötare; förskollärare; läroplan; systematiskt kvalitetsarbete; uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet är att studera hur förskollärare och barnskötare upplever uppdraget gällande kvalitetsarbetet utifrån läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). Även förskollärares och barnskötares ansvar och arbetsuppgifter i kvalitetsarbetet samt hur kvalitetsarbetet genomförs i förskolans praktik. LÄS MER

 3. 3. Anmälningsplikten 14:1 SoL - Utmaningar och etiska överväganden vid processen av en orosanmälan- yrkesverksammas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Siv Ljunggren; Ernisa Bilal; [2020]
  Nyckelord :social services; lack of report; youths; ethical challenges; difficulties; professionals;

  Sammanfattning : This study examines the convoluted challenges of different professions and their duty to report to Social Services if suspicion or knowledge of a child being in physical or mental danger occurs. In Sweden this is regulated by the law 14:1 SoL that requires personnel in their work with minors to report the slightest concern of danger without any circumstances. LÄS MER

 4. 4. Att värna om djur, natur och oss själv : Förskollärares beskrivningar av undervisning för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Lina Lundström; Mikaela Olofsson; [2020]
  Nyckelord :undervisning i förskolan; undervisning för hållbar utveckling; hållbar utveckling i förskolan; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : I förskolan läggs grunden för barns utveckling och lärande för hållbar utveckling. Därför är det av vikt att barn i förskolan får positiva erfarenheter som de kan ta med sig i det livslånga lärandet. LÄS MER

 5. 5. "Hör ni vad jag säger?" Greta Thunberg och förutsättningarna för att säkerhetisera klimatförändringarna i digitala medier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Sundt; Moa Olsson Andersson; [2020]
  Nyckelord :Greta Thunberg; säkerhetisering; klimatförändringar; digitala medier; fragmentering; poststrukturalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vad är förutsättningarna för att säkerhetisera klimatfrågan i digitala medier? I den här uppsatsen studeras särskilt ett karaktärsdrag för det moderna medielandskapet – fragmentering – och hur det interagerar med säkerhetiseringsförsök framförda av klimataktivisten Greta Thunberg. Vi genomför en kvalitativ textanalys på tre av Thunbergs tal och jämför dessa med fragmenterade versioner av samma tal, i det här fallet i form av nedklippta videoinspelningar av talen. LÄS MER