Sökning: "etiska aktier"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden etiska aktier.

 1. 1. Hållbarhet som värdedrivare - En kvantitativ studie om hur marknaden prissätter hållbara bolags aktier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Alexandersson; Felix Sjöberg; [2020-07-09]
  Nyckelord :hållbarhet; marknadsvärde; börsvärde; sin stocks; ESG; Thomson Reuters; Europa; hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Kravet på hållbarhetsredovisning som infördes2017 har gjort icke-finansiella rapporter mer tillgängliga för allmänheten. Tidigare studier harvisat på ett positivt samband mellan såväl hållbarhet och finansiella prestationer somhållbarhet och marknadsvärde. LÄS MER

 2. 2. Privatpersoners finansiella risktolerans vid aktieinvestering : En studie om vilka aspekter som påverkar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :David Colliander Samuelsson; Henrik Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :financial risk tolerance; measuring risk tolerance; investor risk tolerance; risk taking behavior in investment; ethical risk tolerance; risk tolerance investments; ethical decision making;

  Sammanfattning : The economic development in Sweden in recent years has led to increased financial savings in Swedish households. Financial savings have mostly increased on bank accounts with low interest rates, since private individuals generally have a more cautious position on stocks and stock trading. LÄS MER

 3. 3. Utförsäljning, allt ska bort! (Investerares motvilja att köpa oetiska aktier öppnar upp för möjligheter)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Bergström; Ola Dahlbom; Johan Enarsson; Victor Salomonsson; [2016]
  Nyckelord :signifikans och överavkastning.; regressionsanalys; oetiska investeringar; Alphavärde; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka ifall det går att generera överavkastning genom att enbart investera i branscherna alkohol, spel, tobak och försvar. Detta genom att jämföra dessa investeringar mot indexet MSCI Europe och den etiska fonden SEB Ethical Europe. LÄS MER

 4. 4. Samvetets pris: Ger oetiska investeringar överavkastning i de nordiska länderna?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Edman; Johan Glimsjö; [2015]
  Nyckelord :etik; sin stocks; överavkastning; norden; oetiska investeringar;

  Sammanfattning : Etik i finansiell ekonomi är ett växande forskningsämne och investerare är mer medvetna om den etiska dimensionen av deras investeringar än tidigare. Här uppstår problem när traditionell förståelse för hur aktier prissätts möter en ny mjuk faktor som man tidigare inte har räknat med. LÄS MER

 5. 5. Professionella aktieanalytiker : En kvalitativ studie av på vilket sätt analytikernas handlingar påverkas av institutioner, som har en betydelse för organisationens legitimitet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Olivia Kollenstam; [2013]
  Nyckelord :finansmarknadens abstraktion; aktieanalytiker; nätverk; information; institutioner; legitimitet;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen, digitaliseringen och avregleringar i lagstiftningen på den finansiella marknaden, har bidragit till många förändringar på denna marknad. Avregleringar i lagstiftningen har lett till en ökad konkurrens och till uppkomsten av nya finansiella produkter, som är svåra att tolka även för aktörer som har analyskompetens. LÄS MER