Sökning: "etiska business case modeller"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden etiska business case modeller.

 1. 1. Hur drivmedelsbranschen arbetar med cirkulär ekonomi i sin omställning mot hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucy Melin; Alexander Makris; [2023-05-10]
  Nyckelord :drivmedelsbranschen; omställning; etiska business case modeller; organiserat hyckleri; organisatoriska fasader; ekonomistyrning; CE;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: När “business as usual” inte längre är en möjlighet är en omställning ett måste. Det linjära konceptet där produkter slutar som avfall i slutet av produktionslinjen är inte längre hållbar. LÄS MER

 2. 2. Developing services based on Artificial Intelligence

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Artificial intelligence; AI; AI service development; AI development challenges; AI development process framework; Industrial AI services.; Artificiell intelligens; AI; AI tjänsteutveckling; AI utvecklingsutmaningar; AI utvecklingsprocess; Industriella AI tjänster;

  Sammanfattning : This thesis explores the development process of services based on artificial intelligence (AI) technology within an industrial setting. There has been a renewed interest in the technology and leading technology companies as well as many start-ups has integrated it into their market offerings. LÄS MER

 3. 3. Collaborating for Corporate Social Responsibility : the case of conflict minerals in global supply chains

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Peppi-Emilia Airike; [2012]
  Nyckelord :Collaboration; Corporate Social Responsibility; MNC; multi-stakeholder; responsible sourcing;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) refers to adjusting corporate goals so that they are not only based on maximizing corporate profits, but include ethical standards on socially desirable behavior (Boatright, 2008). Even though many companies have integrated CSR into their business operations, there are still many issues that are difficult to tackle. LÄS MER