Sökning: "etiska och samhälleliga aspekter"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden etiska och samhälleliga aspekter.

 1. 1. Digitalisering inom ekonomiavdelningar : En kvalitativ studie om inställning och påverkan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oskar Eriksson; Tom Söderström; [2022]
  Nyckelord :Digitalisering; Redovisning; Ekonomiavdelning;

  Sammanfattning : Digitalisering är idag ett omtalat begrepp inom redovisningsyrket och processen att gå från analogt till digitalt arbete har bidragit till att effektivisera verksamheter med nya innovationer. I detta arbete presenteras de digitala verktygen som präglar ekonomiavdelningar idag. LÄS MER

 2. 2. God redovisningssed i redovisningsrätten : - revisorns ansvar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rasmus Albo; [2021]
  Nyckelord :Generally accepted accounting principles; asset valuation; auditor s responsibility; case analysis; lawsuits analysis; God redovisningssed; tillgångsvärdering; revisorns ansvar; rättsfallsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bokföringslagen (1999:1078) och Årsredovisningslagen (1995:1554) är de två primära lagarna som finns inom området redovisning och revision. Dessa lagar är vad som kallas för ramlagar varför det förekommer hänvisningar i lagen till god redovisningssed. År 1976 myntades begreppet god redovisningssed (prop. LÄS MER

 3. 3. E-butik för uthyrning : Ett CMS i PHP

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Mathilda Edström; [2020]
  Nyckelord :PHP; Laravel; E-handel; CMS; Content Management System;

  Sammanfattning : The purpose of this assignment was to develop a CMS, Content Management System, where the user can control their own e-commerce store. By creating functions for handling Orders, Customer records, Products, Categories and Pages, you build a foundation for an independent e-commerce system. LÄS MER

 4. 4. Låter du dig påverkas? : En kvantitativ studie om negativ elektronisk word of mouth och dess påverkan på bokningsintentionen av hotell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tove Forsman; Lovisa Levréus; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen har förändrat hur vi letar efter information, inspireras och kommunicerar med varandra. Fenomenet Word-of-Mouth (WOM) har även den fått en ny betydelse och slagkraft i och med den teknologiska utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Lojalitetsprogram inom flygbranschen : En kvantitativ studie i hur upplevda fördelar av ett flygbolags lojalitetsprogram och resefrekvens förhåller sig till tjänstekvalitet.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :John Skarin; Philippe Massart; [2016]
  Nyckelord :Lojalitetsprogram; tjänstekvalitet;

  Sammanfattning : Flygbranschen är i ständig förändring och vår värld kan tyckas bli allt mindre dåmöjligheterna att resa ökar. Konkurrensen mellan flygbolag ökar, där de traditionellaflygbolagen utmanas av lågprisalternativ. LÄS MER