Sökning: "etiska problem barnarbete"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden etiska problem barnarbete.

 1. 1. Hållbarhetsredovisningens betydelse : Ur ett ägarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Jonna Gustavsson; Emelie Johansson; [2011]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsarbete; CSR; SRI; etik; socialt och miljömässigt ansvar; ansvarsfulla investeringar; institutionella ägare;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företagen har tvingats att redovisa sitt ansvarstagande på senare tid eftersom intressenterna vill erhålla information, på grund av att många intressenter aktivt väljer bort företag som har ett oetiskt agerande. Under 80- och 90- talet förändrades synen på företagens agerande när det handlade om barnarbete, miljöfarlig tillverkning och liknande, i och med detta ställdes det högre krav på det etiska ansvaret och därmed behövde företagen skapa struktur och rutiner för detta, vilket gjordes genom hållbarhetsredovisningen. LÄS MER

 2. 2. Juridikens inflytande på företagens sociala ansvar - Aktiebolagets inverkan på Corporate Social Responsibility

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Luomala; Teo William-Olsson; [2006]
  Nyckelord :Company law;

  Sammanfattning : Företagens sociala ansvar är ett område som blivit alltmer aktuellt. Deras ansvar vid miljöförstöring, barnarbete, svältlöner, redovisningsskandaler etc har varit föremål för diskussioner och debatt världen över. Globaliseringen och dess effekter är en faktor som drivit utvecklingen inom området framåt. LÄS MER