Sökning: "etiska problem marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden etiska problem marknadsföring.

 1. 1. Hur företag inom dagligvaruhandeln kan uppnåett framgångsrikt arbetssätt med CRM-system : Vilken roll har insamlade data?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emanuel Andersson; [2020]
  Nyckelord :CRM;

  Sammanfattning : Inom dagligvaruhandeln har det varit ett problem att data har samlats in men att företag intehar utnyttjat denna data fullt ut. Det har även varit ett problem att företag har riktat in sig pånya kunder trots att det har visats sig vara mer lönsamt att rikta in sig på befintliga kunder isin marknadsföring. LÄS MER

 2. 2. Att integrera etik i influencer marketing : en process för framgångsrikt arbete med influencer marketing ur ett etiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Stella Wannberg; Gustav Olsson; [2018]
  Nyckelord :influencer marketing; etik; marknadsföring;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar hur de etiska problem och dilemman som finns i marknadsföringsmetoden influencer marketing kan arbetas med på ett bättre sätt. Detta görs utifrån perspektivet av hur byråer aktiva inom influencer marketing kan integrera arbetet med etik i influencer marketing för att på så sätt skapa bättre förutsättningar att minimera och lösa de etiska problem och dilemman som finns med arbetet. LÄS MER

 3. 3. Socialt ansvarstagande i klädindustrin : En kvantitativ studie om konsumenters medvetenhet om och förväntningar på CSR samt deras identitetsskapande med företag i klädindustrin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Samuel Swartling; Anton Moberg Edenbäck; [2018]
  Nyckelord :CSR; Klädindustrin; Fast fashion; Konsumentmedvetenhet; Konsumentattityd; CCI;

  Sammanfattning : Hållbarhet och ett etiskt förhållningssätt har de senaste decennierna blivit allt viktigare i klädindustrin, vars allt snabbare produktion av varor till låga priser för att möta efterfrågan från konsumenter är ohållbar för samhälle och miljö, exemplifierat i Fast fashion. Men en ökande medvetenhet om sociala och etiska problem hos konsumenter har gett företag anledning att arbeta med socialt ansvarstagande, Corporate Social Responsibility (CSR), en möjlighet både för ökad lönsamhet och en bättre omvärld. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen av svensk läkemedelsreklam för receptbelagda och receptfria läkemedel : Perioden från sekelskiftet år 1900 till nutid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Danijela Hagblom; [2018]
  Nyckelord :läkemedelsreklam; svensk läkemedelsreklam; marknadsföring; reklam; läkemedel; farmaci; läkemedelsindustri; etiska normer;

  Sammanfattning : Följande uppsats analyserar utvecklingen av läkemedelsreklam i Sverige under perioden från sekelskiftet 1900 till nutiden. Under denna period har läkemedelsreklam gått genom många förändringar. LÄS MER

 5. 5. Krävs det en lag mot könsdiskriminerande reklam?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jabbar Samar; [2018]
  Nyckelord :gender discriminatory advertising; advertising; discriminatory advertising.; ICC- regler; etiska regler; reklamombudsmannen; reklamombudsnämnden; reklam; marknadsrätten; tryckfrihetsförordningen; könsdiskriminerande reklam; könsdiskriminering.;

  Sammanfattning : En diskussion om könsdiskriminerande reklam har pågått sedan 1970 – talet. Än idag har det inte reglerats om könsdiskriminerande reklam och det har passerat ca 40 år. Det har pågått i sådan lång tid på grund av att experter i området har uttryckt att könsdiskriminerande reklam skyddas utav grundlagen. LÄS MER