Sökning: "etiska ställningstaganden kvalitativ forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden etiska ställningstaganden kvalitativ forskning.

 1. 1. Barn i Instagramflödet : En kvalitativ studie om föräldrars ställningstaganden till barn som exponeras i marknadsföring av influencers

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Kajsa Albinsson; Emma Andersson; Therese Oscarsson; [2021]
  Nyckelord :Marketing ethics; moral identity; child advertising; sharenting; social media; influencer marketing; social media influencer; influencer endorsment; celebrity endorsment; storytelling;

  Sammanfattning : Frankrike är det första landet i världen att ta ställning till barns exponering i marknadsföring. I april år 2021 tillträdde den världsunika lagen som ska skydda barn från att utnyttjas av andra parter i marknadsföringssammanhang. LÄS MER

 2. 2. Hallå, är det någon där? : En fallstudie om digitalisering som en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Cornelia Näslin; Snaedis Sverrisdottir; [2020]
  Nyckelord :Organisationsförändring; Kommunikation; Feedback; Återkoppling; Offentlig sektor; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Studiens syfte Syftet med denna studie är att jämföra hur marknadsföringen från olika typer av resebolag speglar deras inställning och förhållningssätt till etiska dilemman samt att jämföra om eller hur de skiljer sig i frågan. Teoretiska referensramar Studiens slutsatser dras med stöd i Corporate social responsibility, hållbart agerande samt turismens etiska dilemman med code of conduct som främsta referens. LÄS MER

 3. 3. Inkluderingsarbetet i förskolan : Vad det är och vad det betyder för barn med ett annat modersmål

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Leopoldo Vallejos; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskolan; Inkludering; Likvärdig;

  Sammanfattning : I det här arbetet tas betydelsen av förskolans inkluderingsarbete upp men också flerspråkighetens inverkan på detta. I uppsatsens inledning beskrivs bakgrunden för intresset för detta inkluderingsarbete och varför det är viktigt att genomföra. LÄS MER

 4. 4. Drömmen om den turistfria stranden : En kvalitativ studie om marknadsföringsetiska ställningstaganden hos svenska resebolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Kinga Bajko; Jenny Månsson; Karen Rojas; [2020]
  Nyckelord :Marketing; CSR; Travel agencies; Sustainable tourism; ethical dilemmas; Marknadsföring; CSR; Resebolag; Hållbar turism; Etiska dilemman;

  Sammanfattning : Abstrakt Studiens syfte Syftet med denna studie är att jämföra hur marknadsföringen från olika typer av resebolag speglar deras inställning och förhållningssätt till etiska dilemman samt att jämföra om eller hur de skiljer sig i frågan. Teoretiska referensramar Studiens slutsatser dras med stöd i Corporate social responsibility, hållbart agerande samt turismens etiska dilemman med code of conduct som främsta referens. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar i distriktssköterskans arbete under covid-19 pandemin : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Aronsson; Sara Lindström; [2020]
  Nyckelord :challenges; community nurse; covid-19; pandemic; primary care; covid-19; distriktssköterska; pandemi; primärvård; utmaningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pandemier har genom historien utgjort ett stort hot mot den globala folkhälsan och utbrottet av covid-19 innebar en ökad arbetsbelastning för hälso- och sjukvården runt om i världen. Tidigare forskning har främst beskrivit sjuksköterskors upplevelser från akut- och intensivvården, medan färre avhandlat erfarenheter sedda ur distriktssköterskans synvinkel. LÄS MER