Sökning: "etiskt förhållningsätt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden etiskt förhållningsätt.

 1. 1. La fealdad como postura ética: Un análisis funcional de los personajes femeninos en el cuento “Fin de curso” de Mariana Enríquez

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :María Paz Salinas; [2020-09-02]
  Nyckelord :spanska; Mariana Enríquez fulhet; etiskt förhållningsätt; abjektion; litterär skräck;

  Sammanfattning : In the story “End of course” included in the book The things we lost in the fire written by Mariana Enríquez, ugliness and abjectness are central to the life of the principal character Marcela. We will study the presentations of the female characters and their ethical positioning underlying the aesthetic elements and the narratological strategies in relation to abjectness. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors attityder och erfarenheter av att bemöta personer med schizofreni i olika vårdkontext : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Adams; Jennifer Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Attitude of health personnel; Communication; Empathy; Nurse-patient relations; Schizophrenia; Stereotyping; Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal; Empati; Kommunikation; Schizofreni; Sjuksköterska-patientrelationer; Stereotyper;

  Sammanfattning : Bakgrund   Schizofreni bedöms vara en av de tio mest funktionsnedsättande tillstånden i världen och omkring 20 miljoner människor har diagnosen. Det är den vanligaste psykossjukdomen och innebär för många drabbade ett lidande med en negativ inverkan på personens psykosociala tillvaro och fysiska hälsa. LÄS MER

 3. 3. Manliga sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters upplevelser av intim omvårdnad av kvinnliga patienter. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Caroline Lundgren; Samuel Oliv; [2018]
  Nyckelord :Manliga sjuksköterskor; Intim omvårdnad; Könsstereotyper;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagen samhälle förknippas sjuksköterskeyrket med feminina egenskaper och yrket är starkt kvinnodominerat. Den ojämna könsfördelningen inom yrkeskategorin kan förstås utifrån samhällets stereotypa uppfattning av kön, som skapas utifrån idéer, handlingar och föreställningar som tilldelas kvinnor och män. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av personcentrerad omvårdnad i olika vårdkontexter : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Monika Cyrén; Ylva Karlström; [2016]
  Nyckelord :erfarenhet; personcentrerad vård; relation; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrering är en term som förekommer allt oftare inom vård och omvårdnad. Den beskriver en vård som organiseras med utgångspunkt från patientens individuella behov och har blivit synonymt med hög kvalitet inom vården. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med Inflammatory Bowel Disease (IBD)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rahma Fuaad; Eva Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :Inflammatoriska tarmsjukdomar; Lidande; Omvårdnad; Smärta; Upplevelser;

  Sammanfattning : SammanfattningInflammatoriska tarmsjukdomar, IBD är ett samlingsnamn för sjukdomarna ulcerös kolit och Cronh’s sjukdom samt intermittent kolit. I Sverige diagnostiseras cirka 2 000 individer med IBD varje år. IBD är en systemsjukdom vilket innebär att inte enbart tarmen drabbas utan även andra organ kan angripas. LÄS MER