Sökning: "etiskt förhållningssätt omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden etiskt förhållningssätt omvårdnad.

 1. 1. Aspekter som påverkar kommunikationen mellan sjuksköterska och patient ur ett mångkulturellt perspektiv: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Hazel Bobadilla-Andersson; Caroline Rockmyr; [2020]
  Nyckelord :Communication; transcultural nursing; cultural diversity; literature review; Kommunikation; transkulturell omvårdnad; mångkulturell; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Invandringen till Sverige har ökat kraftigt under de senaste 20 åren vilket har gjort att mångkulturen har blivit mer märkbar. Det ökade antalet immigranter i Sverige resulterar i att det blivit vanligare att sjuksköterskor och patienter med olika kulturell bakgrund integrerar i vårdmöten. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård inom slutenvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Caroline Nilsson; Malin Rådberg; [2020]
  Nyckelord :palliativ vård; upplevelse; stöd; kunskap; kommunikation; tidsbrist;

  Sammanfattning : I Sverige avlider drygt 90 000 människor varje år. Palliativ vård innebär att lindra lidande och främja livskvaliteten i livets slutskede för patienterna och deras närstående. Enligt Socialstyrelsen (2018) bygger palliativ vård på ett palliativt förhållningssätt som karaktäriseras av en helhetssyn på människan. LÄS MER

 3. 3. Partnervåld : Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor som utsatts för partnervåld.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Lisa Grahn; Pernilla Johansson; [2019]
  Nyckelord :abused woman; experience; intimate partner violence; meeting; nurses.;

  Sammanfattning : Background: Intimate partner violence is a structural problem in our society because of the inequality between men and women. Nurses are often the first person to meet the abused woman in health care and therefore have an important role in identifying the violence and in trying to influence the women's future choices in life. LÄS MER

 4. 4. Stigmatisering av personer i substitutionsbehandling : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Lundell; Amelie Monberg; [2018]
  Nyckelord :stigmatisering; substitutionsbehandling; opioidberoende; omvårdnad; livsvärldsperspektiv; psykiatrisk samsjuklighet; hepatit C; kvantitativ;

  Sammanfattning : Opioidberoende är en kronisk sjukdom, som behandlas med substitutionsbehandling för att hjälpa personen till ett drogfritt liv med en god livskvalité. Beroendesjukdomar har en hög psykiatrisk samsjuklighet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenhet av palliativ omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Mikaela Liesegang; Therence Mbonabirama; [2017]
  Nyckelord :Communication; palliative care; nurse; experience; Kommunikation; palliativ omvårdnad; sjuksköterska; erfarenhet;

  Sammanfattning : Background: Nurses's knowledge of palliative care is important in order to preserve patient dignity. In the final stages of life, nurses' actions largely focus on relieving suffering and nursing is characterized by holistic and ethical approaches. Aim: The aim was to describe the nurse's experience of palliative nursing. LÄS MER