Sökning: "etnicitet design"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden etnicitet design.

 1. 1. Etnisk diskriminering inom hälso-sjukvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Phanuel Fequiere; Fabian Wretling; [2022]
  Nyckelord :Ethnic discrimination; Health care; Experiences; Patients; Etnisk diskriminering; Hälso- och sjukvård; Upplevelser; Patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund Diskriminering är ett fenomen som är förekommande i dagens samhälle och har varit förekommande genom historien. Hälso- och sjukvården är en plats dit människor söker sig för att få vård på lika villkor oavsett vem du är. LÄS MER

 2. 2. Utvandrarna, förr och nu : En jämförande studie om genus och etnicitet i filmerna.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hanna Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Utvandrarna; genus; etnicitet; film;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether contemporary norms have influenced the content and design of three selected films based on gender and ethnicity. The selected films are Utvandrarna (1971), Nybyggarna (1972) and Utvandrarna (2021). LÄS MER

 3. 3. A gaming-community for all : Visuell representation och inkludering av etniciteter inom spelindustrin

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Hanna Granlund; Olivia Peter; [2021]
  Nyckelord :games; representation; identity; ethnicity; POC; gamers; media; Spel; representation; identitet; etnicitet; POC; gamers; media;

  Sammanfattning : Syftet i uppsatsen behandlar frågan om hur representation av etniciteter ser ut inom spelindustrin, med fokus på spel i genren RPG. Fokus för undersökningen är spel som tilldelats högst betyg sorterat efter User Score på hemsidan Metacritic.com. LÄS MER

 4. 4. Den interkulturella makten : En diskursanalys om andrafiering och makt i litteratur riktad till förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Rosdahl; Viktoria Lündin; [2021]
  Nyckelord :discourse analysis; discourse theory; intercultural working methods; interculturality; multiculturalism; ethnicity; power; gender; cultures; diversity; norms; preschool; Swedish preschool; diskursanalys; diskursteori; interkulturella arbetsmetoder; interkulturalitet; mångkultur; etnicitet; makt; genus; kulturer; mångfald; normer; förskola; svensk förskola;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate what discourses and what forms of exercise of power that can appear in the description of intercultural work in the book Interkulturellt arbete i förskolan med läroplanen som grund (2019) by Jonas Stier & Bim Riddersporre. The entrance to the essay is a wonder about which discourses are actualized and whether they can be seen to contribute to the categorization of individuals being constructed and to norms being anchored on the basis of these categorizations. LÄS MER

 5. 5. Etnisk mångfald inom designbranschen : En homogen bransch i ett heterogent samhälle?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Saron Iohannes Haile; [2021]
  Nyckelord :Designbranschen; mångfald; etnisk mångfald; etnicitet kultur; designbyrå; designaktivism;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att med designaktivism som perspektiv undersöka hur den etniska mångfalden inom designbranschen ser ut i Sverige och hur några etablerade designbyråer jobbar med mångfaldsfrågan. Den är avsedd att bidra till en reflektion av hur det i sin tur påverkar skapandet  som delas med samhället. LÄS MER