Sökning: "etnicitet i media"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden etnicitet i media.

 1. 1. Medias porträttering av "ghetto" i Malmö

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hanna Berntsson; [2020]
  Nyckelord :Neo-rasism; essentialism; diskurs; media; kultur; etnicitet; svenska tidningar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidningar skriver dagligen om nyheter, politik och debatt. Olika typer av brottslighet är ofta i fokus och det rapporteras nästan dagligen om skjutningar samt explosioner runt om i landet. LÄS MER

 2. 2. Fasetterad mosaik av en myriad av fragment - Några internationellt adopterade vuxnas skildringar av personliga förhållanden till ursprung och identitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Natali Stojanovic Zezovic; [2019]
  Nyckelord :Internationell adoption; identitet; etnisk identitet; biologiskt ursprung och etnicitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att få en nyanserad och mångtydig förståelse för hur internationellt adopterade vuxna, som är 18 år och äldre, själva förhåller sig till sitt ursprung och ser på sin identitet. Totalt har 16 informanter genom intervjuer och nedskrivna berättelser beskrivit hur de ser på betydelsen av sitt ursprung och hur det faktum att de är adopterade har påverkat deras identitet. LÄS MER

 3. 3. Experten har talat – Om konstruktion och reproduktion av maskulinitet i studiosamtal om fotboll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johan Persson; [2019]
  Nyckelord :hegemonisk maskulinitet; våld; etnicitet; kvalitativ innehållsanalys; Eurotalk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Fotboll är Sveriges mest populära sport och dominerar stora delar av svensk media. Hyllandet av den starka vinnaren för samtidigt med sig ett förakt för den svaga förloraren. Samtidigt sägs vi leva i ett demokratiskt samhälle där allas lika värde eftersträvas. LÄS MER

 4. 4. Nätrelaterad brottslighet kopplat till unga vuxna på sociala medier. Erfarenheter, upplevelser och åsikter om nätkränkningar och nätmobbning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Charlotte Bohm; Amel Bukaric; [2019]
  Nyckelord :näthat; nätkränkningar; nätmobbning; sociala medier; unga vuxna;

  Sammanfattning : Näthat på sociala medier är ett socialt fenomen som blivit aktuellt med den globala digitaliseringen. Forskning generellt beskriver näthat som ett samlingsbegrepp av olika beteenden såsom kränkningar eller mobbning som sker online. LÄS MER

 5. 5. Kriminella Stereotyper : En studie om populärkulturell visualisering av kriminella män i datorspel och hur betraktarens tokning påverkas av attribut och hudfärg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Viktor Blomgren; [2018]
  Nyckelord :Stereotypes; Diversity; Character Design; Crime; Stereotyper; Mångfald; Karaktärsdesign; Kriminalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilken påverkan olika attribut hos en karaktär har på hur de uppfattas som mer eller mindre kriminella hos svenska spelutvecklarstudenter, och om dessa attribut har olika påverkan beroende på karaktärens hudfärg. Till undersökningen skapades sex karaktärer designade utefter karaktärer i spelet Grand Theft Auto 5(2013) och studien The Criminal Stereotype (Maclin, 2006). LÄS MER