Sökning: "etnicitet iran"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden etnicitet iran.

 1. 1. Läroböcker inom modersmålsundervisning i persiska : och konstruktionen av nationell identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Ferdovs Ahmady; [2021]
  Nyckelord :Läroböcker; modersmålsundervisningen; diskursanalys; nationalism; persiska språket;

  Sammanfattning : De lärare som undervisar i persiska som modersmål och deras elever kommer ursprungligen frånolika områden i den persisktalande världen. Detta leder till en spridd användning av lärobokstitlar imodersmålsundervisning i persiska. LÄS MER

 2. 2. Identitetsskapande långt hemifrån när de kulturella värderingarna skiljer sig- En socialantropologisk studie av nyanländas uppfattning av Sverige och svenskar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Rosa Rezvani Arany; [2020]
  Nyckelord :socialantropologi; nyanlända; Sverige; etnicitet; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has examined how six different people who are new in Sweden perceive Swedish culture and values and how these values contrast with what they bring from their home countries. The informants are from Eritrea, Sudan, Syria, Iran and Afghanistan and were interviewed to share their thoughts and experiences on this. LÄS MER

 3. 3. Utomeuropeiska muslimska kvinnor som företagare : En kvalitativ studie av utomeuropeiska kvinnliga företagare med muslimsk bakgrund i kronobergs län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Omid Ghazanfari; [2019]
  Nyckelord :Utomeuropeiska kvinnor; företagare; etnicitet; arbetsmarknaden;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to find and analyse the reasons to why non- European women with Muslim background start their own business in Sweden. The purpose is also to investigate which resources the women have and mobilize to start and run their own businesses. LÄS MER

 4. 4. Inget stöd, FN:s död - FN:s behov av andra aktörer för framgångsrik medling i mellanstatliga konflikter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ingrid Brännström; Sophie Lewerentz Helgesen; [2006]
  Nyckelord :FN; medling; reformation; Cypern; Iran-Irakkriget; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I en tid då allt fler röster höjs angående FN:s ineffektivitet har vi valt att undersöka hur organisationen behandlar medlingsuppdrag i mellanstatliga konflikter. Utifrån den pågående konflikten på Cypern och kriget mellan Iran och Irak på 1980-talet ser vi hur FN som tredje part har agerat dels utifrån ett systemperspektiv och dels på medlingsnivå. LÄS MER

 5. 5. Mediekonsumtion och identitetsförhandlingar - tio möten med persiska kvinnor

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Jennifer Emam; [2005]
  Nyckelord :mediekonsumtion; identitet; etnicitet; diaspora; Iran; transnationalitet; kvinnor;

  Sammanfattning : Dagens svenska samhälle har blivit allt mer etniskt och kulturellt diversifierat. Detta nya moderna och mångkulturella samhälle förändras både lokalt och globalt. Medier spelar en viktig roll i denna process. Utifrån ett postkolonialt feministiskt perspektiv undersöker denna uppsats mediekonsumtionen hos tio persiska kvinnor i Malmö. LÄS MER