Sökning: "etnicitet och kulturmöten"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden etnicitet och kulturmöten.

 1. 1. Katitzi, Myran, Izzy och Kurrekurredutterna : En studie om hur mångkultur och stereotyper kan skildras i fyra barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Adina Sunesson; Sara Sundberg; [2021]
  Nyckelord :Mångkultur; etnicitet; barnlitteratur; mångfald; författare; stereotyper; kultur; kulturmöten;

  Sammanfattning : I dagens mångkulturella samhälle är skolan en viktig mötesplats för barn och unga från olika kulturer där skolan ämnar utveckla förståelse och solidaritet för andra människor. Barnlitteratur har en väsentlig roll i skolans uppdrag och i vår framtida yrkesroll som lärare är det därför viktigt att skapa förståelse för vad litteraturen har för betydelse för barnen och hur den påverkar dem. LÄS MER

 2. 2. Kulturkrock i Övärldens farvatten : En analys av orientalistiska föreställningar i fantasylitteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Kron; [2020]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; Postkolonialism; Orientalism; Fantasylitteratur; Ursula K. Le Guin; Övärlden;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa hur olika grupper framställs och förhåller sig till varandra vid kulturmöten på grundval av deras etnicitet i en skönlitterär fantasyserie och hur detta kan bidra till att upprätthålla eller problematisera koloniala maktrelationer som den västerländska kulturella normen. I denna studie analyseras fantasybokserien The Earthsea Cycle och de grupper som befolkar dess fiktiva värld: det hardiska och det kargiska folket. LÄS MER

 3. 3. Bilderbokens viktiga funktion i en förskola för alla. En litteraturstudie om kulturmöten med fokus på etnicitet i samtida bilderböcker för barn.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Zhean Mohammad Murad; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractMed bakgrund i att främlingsfientligheten bara växer på ett väldigt oroväckande sätt i Sverigeså har vi skrivit en uppsats där kulturmöten i samtida bilderböcker analyseras med avseendepå etnicitet. Uppsatsen syftar till att undersöka hur kulturmöten gestaltas i ett urval nyutgivnabarnböcker och huruvida dessa möten kan karakteriseras som mångkulturella och/ellerinterkulturella. LÄS MER

 4. 4. Kulturkrock : - en kvalitativ studie om vad kulturkrock är och hur den kan undvikas.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Shabnam Shams Alishah; [2010]
  Nyckelord :Kultur; kulturkrock; kulturmöte; socialisation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera kulturkrock, kulturmöten och vad som orsakar att det blir kulturkrock. Jag har också valt studera vilka möjligheter som finns för ett bra möte mellan människor med olika kulturer, där vi kan hindra att det skapas kulturkrock. LÄS MER

 5. 5. Kulturmötet i capoeiran i Sverige   : en kulturantropologisk undersökning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Agnes Keskikangas; [2009]
  Nyckelord :Capoeira; kulturmöten; antropologi; Brasilien; kampsport; identitet; etnicitet; kulturkrock; Bourdieu; Tränarlänkbudo;

  Sammanfattning : Aim Capoeira is a sport and art form strongly associated with the Brazilian culture. The main aim of the study was to examine how the capoeira is introduced into the Swedish society. Also to study the practitioners and trainers experience around the culture meeting. LÄS MER