Sökning: "etniska fördomar"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden etniska fördomar.

 1. 1. Kopplingarna mellan etnisk bakgrund, kontakt och fördomar vid utförandet av etnisk mobbning : – En studie om etnisk mobbning i gymnasieskolor i norra Italien

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Elisa Gutierrez Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Mobbning; etnisk mobbning; rasistisk mobbning; interetnisk mobbning; etniska fördomar; etnisk kontakt; invandrare; italienare; utländsk bakgrund; italiensk bakgrund; könsskillnader; utsatthet; mobbare; offer; viktimisering.;

  Sammanfattning : Den nuvarande studiens syfte var att undersöka om etnisk kontakt och etniska fördomar sammanhänger med att utsätta andra för eller själv bli utsatt för så kallad etnisk mobbning. Vidare undersökte studien om det förelåg någon skillnad mellan elever med utländsk bakgrund och elever med italiensk bakgrund när det gäller att utföra och bli utsatta för mobbning generellt och specifikt för etnisk mobbning. LÄS MER

 2. 2. Född i Sverige med invandrarföräldrar - Vem är jag? : En kvalitativ studie av unga svenskfödda män med Mellanösternbakgrund och deras uppfattning av identitet samt upplevelse av etnisk stereotypisering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Rim El-Ghariri; Soma Serray; [2019]
  Nyckelord :culture; identity; ethnicity; stereotypes; kultur; identitet; etnicitet; stereotypisering;

  Sammanfattning : Forskning har visat att andra generationens invandrare kan uppleva identitetsförvirring som följd av oklar etnisk tillhörighet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur unga vuxna män med invandrarbakgrund (Mellanöstern) uppfattade att leva med sin egen dubbelidentitet/två kulturer och om männen upplevde fördomar baserat på deras utseende. LÄS MER

 3. 3. Etnisk boendesegregation : - En kvalitativ forskningsstudie om unga vuxnas erfarenheter och upplevelser av att bo i förorten Fittja

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Etnologi

  Författare :Busra Tan; [2018]
  Nyckelord :Etnicitet; etnisk boendesegregation; Botkyrka kommun; sociala nätverk; medias roll;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie fokuserar på den etniska boendesegregationen i bostadsområdet Fittja, beläget i Botkyrka kommun. Botkyrka kommun är ett så kallat miljonprogramsområde där de flesta invånarna har utländsk bakgrund och anses vara ett område där arbetslösheten är hög och villkoren är såsom hyran, mat, kläder är billiga. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av rekryteringsprocessen : Vad påverkar en individ med annan etnisk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Isabelle Drakenblad; Julia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Mångfald; etnicitet; rekryteringsprocessen; fördomar; stereotyper; sociala nätverk;

  Sammanfattning : I rekryteringsprocessen bedömer både arbetssökande och arbetsgivare sin motpart för att förutse framtida arbetsbeteende alternativt arbetsförhållande. Det var inte förrän under 1990-talet forskning om rekrytering utifrån individens perspektiv började uppmärksammas. LÄS MER

 5. 5. Likhet inför lagen? : Undermedveten strukturell diskriminering av etniska minoriteter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Andreas Kihlberg; Nicklas Myrin; [2016]
  Nyckelord :Focal concerns theory; Social conditioning theory.; Diskriminering; Fördomar; Etnicitet.;

  Sammanfattning : Inledning: Den skapade bilden av att invandrare skulle vara farligare än den infödda populationen i landet riskerar leda till en undermedveten strukturell diskriminering som genomsyrar det västerländska samhället och således även rättssystemet. Tidigare forskning har visat att etniska minoriteter utsatts för negativ särbehandling vid såväl polisens ingripande som vid domstolens beslut. LÄS MER