Sökning: "etnobotanik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet etnobotanik.

  1. 1. Solanaceae i medicin och folktro : en litteraturstudie i historisk och modern användning

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Jonas Olsson; [2013]
    Nyckelord :Solanaceae; Mandragora officinarum; Atropa belladonna; Hyoscyamus niger; Datura; stramonium; alruna; belladonna; bolmört; spikklubba; medicin; folktro; etnobotanik;

    Sammanfattning : I växtfamiljen Solanaceae ingår en rad giftiga växter. Några av dessa arter har spelat viktiga historiska roller, som berusningsmedel, läkemedel och heliga växter. I denna rapport behandlas alruna (Mandragora officinarum), belladonna (Atropa belladonna), bolmört (Hyoscyamus niger) och spikklubbor (Datura spp.). LÄS MER