Sökning: "etnobotanik"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet etnobotanik.

 1. 1. Häxans trädgård : en gestaltning utifrån medicinalväxter i Uppsala Botaniska trädgård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnéa Stöckel; [2019]
  Nyckelord :folkmedicin; etnobotanik; medicinalväxter; trädgårdshistoria; botare; botanisk trädgård; tematrädgård;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att utifrån litteratur kring trädgårdshistoria, häxor och medicinalväxter, utveckla ett gestaltningsförslag på en tematrädgård i Uppsala Botaniska trädgård. Målet var att trycka på växternas värde i gestaltningar och uppmana både studerande landskapsarkitekter och de redan etablerade inom yrket, att lägga större fokus på växtgestaltningen. LÄS MER

 2. 2. Solanaceae i medicin och folktro : en litteraturstudie i historisk och modern användning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jonas Olsson; [2013]
  Nyckelord :Solanaceae; Mandragora officinarum; Atropa belladonna; Hyoscyamus niger; Datura; stramonium; alruna; belladonna; bolmört; spikklubba; medicin; folktro; etnobotanik;

  Sammanfattning : I växtfamiljen Solanaceae ingår en rad giftiga växter. Några av dessa arter har spelat viktiga historiska roller, som berusningsmedel, läkemedel och heliga växter. I denna rapport behandlas alruna (Mandragora officinarum), belladonna (Atropa belladonna), bolmört (Hyoscyamus niger) och spikklubbor (Datura spp.). LÄS MER