Sökning: "etnocentrism nackdelar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden etnocentrism nackdelar.

 1. 1. Kulturella faktorer som påverkar vården : En litteraturstudie av sjuksköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Ida O’Shea; Therese Viander; [2013]
  Nyckelord :cultural competence; cultural awareness; communication; nurses’ experiences; kulturell kompetens; kulturell medvetenhet; kommunikation; sjuksköterskors upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår att tillgodose patienters olika behov, däribland de kulturella behoven. Detta ställer höga krav på att sjuksköterskor ska besitta kulturell kompetens för att behärska att arbeta i den mångkulturella vården. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation och engelska som koncernspråk

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Shpresa Jashari; Heidie Pålsson; [2006]
  Nyckelord :kommunikation; koncernspråk; engelska; lingvistisk etnocentrism; lingvistisk polycentrism; struktur; nationell kultur och processer.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : I dagens läge väljer allt fler företag, både i Sverige och i utlandet, att införa engelska som koncernspråk, för att på så sätt underlätta kommunikationen mellan utländska dotterbolag inom samma koncern. Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen om hur den interna kommunikationen inom ett globalt företag påverkas av att de har ett gemensamt koncernspråk. LÄS MER