Sökning: "etnografisk observation"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden etnografisk observation.

 1. 1. SOLIDARITETENS KÖK En etnografisk studie av frikyrkors integrationsinriktade mötesplatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Josefin Stenmark; [2018-09-18]
  Nyckelord :demokrati; integration; pluralism; mötesplatser; frikyrkorörelser; religion; civilsamhälle;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the democratic function of free churches’ integrationoriented meeting places within a society of pluralism. The material used in this study has been collected by using qualitative methods such asparticipant observation and in-depth interviews. LÄS MER

 2. 2. Title: “Raising a daughter is like watering your neighbour’s garden” - En etnografisk studie kring flickors uppväxt och skapande av identitet utifrån två flickhem i Nepal.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hilda Peterson; Janela le Guillarme; [2018-05-02]
  Nyckelord :Doing-family; identity; symbolic interactionism; orphanage; Nepal;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how young girls shape their identities within aninstitutional environment in Nepal. We aim to highlight the importance of family and how thesocial status of women in Nepal affects the girls’ identity process. LÄS MER

 3. 3. EN ETNOGRAFISK STUDIE OM MAKTKRITISK ORGANISERING

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Elvira Johansson; [2018]
  Nyckelord :Socialantropologi; Organisationsstrukturer; Maktkritik; Intersektionalitet; Tolkningsföreträde; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den feministiska utopin är vi alla jämlika och styr samhället på bredden snarare än från toppen. Men påverkan från samhällets hierarkiska och prestationskrävande strukturer gör att det är svårare att arbeta fritt från hierarkin. LÄS MER

 4. 4. Speech recognition in construction equipment : Creating a voice assistant for an autonomous wheel loader

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Nikolaos Kartalidis; [2018]
  Nyckelord :speech recognition; intelligent assistant; construction equipment;

  Sammanfattning : This thesis sets out to explore possible applications of speech recognition in construction equipment and autonomous machines. Advancements in autonomous vehicle technology mean that soon, vehicles like wheel loaders will be able perform tasks without human operators. LÄS MER

 5. 5. Måltidssituation för patienten på kirurgisk vårdavdelning. : En fokuserad etnografisk studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Annie Faustino; Johanna Wassberg; [2017]
  Nyckelord :patient participation; nutrition; nursing; surgery ward; ethnography; patientdelaktighet; nutrition; omvårdnad; kirurgiska vårdavdelningar; etnografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som har genomgått kirurgi i tarmen har ofta svårt att komma igång att äta den första postoperativa tiden, trots att tarmfunktionen har återkommit. Ett malnutritionstillstånd med negativ påverkan för kroppen att motstå sjukdom och komplikationer kan uppstå och leda till fördröjd återhämtning och förlängd vårdtid. LÄS MER