Sökning: "etnolekt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet etnolekt.

 1. 1. Lärarstudenters attityder till dia-, etno- och sociolekter : En metodprövande studie

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Andrew Johansson; [2006]
  Nyckelord :dialekt; etnolekt; sociolekt; lärarstudent; attityd;

  Sammanfattning : Detta är en pilotundersökning vars syfte är att testa en metod för att undersöka hur attityder mot dialekter, etnolekter och sociolekter kan komma att influera den betygssättning som lärare har i uppgift att göra av elevers prestationer. Jag har valt att inte undersöka verksamma lärare, utan lärarstudenter som inom kort ska bli lärare och undersökningen vill visa hur deras eventuella fördomar och förutfattade meningar kan inverka på inställningen gentemot elever och på längre sikt kan komma att påverka betygsättningen av elever. LÄS MER

 2. 2. En människas språkhistoria : i ljuset av ett vidgat lektbegrepp

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Lovisa Alvtörn; [2005]
  Nyckelord :språksociologi; tvåspråkighet; språkbruk; språkvariation; dialekter; sociolekter; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Dialectology; Dialektforskning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie av en tvåspråkig persons individuella språkhistoria och hennes svenska idiolekt av idag. Studien görs med utgångspunkt i ett vidgat lektbegrepp, vilket inkluderar såväl produktion som konsumtion och reception av texter (enligt ett vidgat textbegrepp) samt attityder och handlingsberedskaper till olika språkliga varieteter. LÄS MER