Sökning: "etnologi uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden etnologi uppsats.

 1. 1. En småstad i staden : Hur plats görs i Årsta

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Erika Parmsund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur plats görs och hur platskänsla uppstår i stockholmsförorten Årsta. Materialet består av promenadintervjuer med sex årstabor. Promenadintervjun som metod är viktig för undersökningen, då den ger en ny typ av kunskap om relationen mellan människa och plats. LÄS MER

 2. 2. "Ja, jag är tjock. Och?" : En kvalitativ undersökning av kvinnors upplevelser av att vara tjock i samtida Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Martina Franzén; [2021]
  Nyckelord :Kvinnokroppen; tjock; queer fenomenologi; livslinjer; orientering; estetiska koncept; offentliga rummet; hälsa.;

  Sammanfattning : Hälsodiskursen i dagens Sverige kretsar till stor del kring kroppsligt utseende, där en smal kropp är det normativa. Ansvaret för kroppen läggs på individen och de personer som inte följer normen kommer märka av detta på olika sätt i sitt liv. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors berättelser : Hur kvinnorna och deras relationer påverkas när de berättar om att de har varit utsatta för incest

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Christina Häckner; [2021]
  Nyckelord :incest; berättande; avslöjande; kvinnor;

  Sammanfattning : Många har varit utsatta för incest och det är viktigt att belysa erfarenheter av berättande och avslöjanden om att ha varit utsatt för incest för att öka kunskap och förståelse för upplevelser och effekter av att berättande, kunskapen är viktig både för de som har varit utsatta, för närstående och för professionella.  Det finns relativt lite studier om effekter av berättandet av att ha varit utsatt för incest som undersöker effekter i förhållande till olika aktörer som rättsväsende som hälso- och sjukvård, familj och vänner. LÄS MER

 4. 4. The Green In-between: A Cultural Analytical Study of Small-Scale Urban Greenery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Svea Anstis; [2021]
  Nyckelord :cities; urban; natural features; greenery; small-scale; densification; ethnographic städer; naturliga egenskaper; grönska; småskalighet; förtätning; etnografi; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Interaction with nature, especially in cities, is important for both physical and mental wellbeing and comes with many benefits. Unfortunately, as cities continue to grow and densify access to nature in urban environments is becoming increasingly difficult to find. LÄS MER

 5. 5. Män, Kläder och Metrosexualitet : En etnologisk studie av maskulint identitetsskapande genom kläder och uttryck

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Vincent von Sydow; [2021]
  Nyckelord :Maskulinitet; Maskuliniteter; Hegemoni; Underordnad maskulinitet; Sexualitet; Kläder; Fenomenologi; Diskursteori; Reproduktiv arena; Disciplinering; Foglighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur unga vuxna män i Stockholm och Uppsala skapar en maskulin identitet genom kläder och uttryck ur ett etnologiskt forskningsperspektiv. I arbetet har det genomförts sex stycken intervjuer som fokuserat på informanternas erfarenheter och upplevelser av kläder och uttryck. LÄS MER