Sökning: "etnologi"

Visar resultat 1 - 5 av 758 uppsatser innehållade ordet etnologi.

 1. 1. Afrosvenska kvinnors skildringar av förlossningsvården. En etnologisk studie om erfarenheter av den perinatala vården i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Etnologi

  Författare :Lydia Nanono; [2022]
  Nyckelord :Ethnology; AfroSwedish; perinatal care; experience stories; Etnologi; afrosvensk; perinatala vården; erfarenhetsberättelser;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine eight Afro-Swedish women's lived experiences of perinatal care in Sweden. The material has been produced through qualitative interviews to investigate the extent to which colonial stereotypes continue to affect Afro-Swedish women in perinatal care. LÄS MER

 2. 2. Ljusrevolution : Effekter av elektrisk belysning i historiska byggnader

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Jonna Savioja Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Conservation; historical buildings; lighting; light; electric lighting; heritage values; kulturvård; byggnader; belysning; ljus; historiska byggnader; elektrisk belysning; kulturvärden;

  Sammanfattning : Införandet av elektrisk belysning var en revolution på många områden, inte minst för byggnadsinteriörer. Syftet med belysningsändringar i nutid är ofta förbättringar av byggnadens funktion och tillgänglighet. Samtidigt är ljusbilden viktig för den historiska läsbarheten, stämningen och upplevelsen av en byggnad. LÄS MER

 3. 3. The In-Visible : Life as an IDU with HIV in Romania

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Georgia Cristiana Zavatti; [2022]
  Nyckelord :IDU; homeless; HIV; post-socialist; structural violence; biopolitics; governmentality; homo sacer; other; stigma; risk; ID card; drugs; vulnerability; visibility; invisibility;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to present the situation of the intravenous drug-users (IDUs) living with HIV in Romania, with a focus on Bucharest. The study follows the IDUs experiences from the environment they live in, to the day-to-day examples of structural violence they face. LÄS MER

 4. 4. Från Gatuhund till Familjemedlem : Relationen mellan människa-hund och vad synen på denna relation kan innebära för hur hundar värderas som egna individer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Lina Lokander; [2022]
  Nyckelord :white saviour complex; gatuhund; relationer; omsorg; objekt; handelsvara; subjekt; individ; antropomorfism; white saviour complex;

  Sammanfattning : Nästan alla människor i Sverige har en koppling till en hund, även om de aldrig haft en egen. Det har blivit allt vanligare för svenskar att adoptera tidigare gatuhundar från andra länder i Europa. Syftet med studien är att kunna visa vilken relation som finns mellan människor som adopterar gatuhundar och de gatuhundar som adopteras. LÄS MER

 5. 5. Historier får liv : En etnologisk studie av performans och kulturhistoriska kläder på friluftsmuseet Skansen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Jeanna Hylén Ullman; [2022]
  Nyckelord :Performance; living history; narrative; museum; open-air museum; historical clothing; Skansen; phenomenology; Performans; levande historia; narrativ; museum; friluftsmuseum; kulturhistoriska kläder; Skansen; fenomenologi;

  Sammanfattning : Ever since the beginning, museums around the world have tried using different techniques to attract visitors. Some open-air museums have even started to create small worlds of their own, wherein they perform living history. The idea is that visitors will be able to step into history, and see different time periods with their own eyes. LÄS MER