Sökning: "etnologi"

Visar resultat 1 - 5 av 446 uppsatser innehållade ordet etnologi.

 1. 1. The Ritualistic Nature of Business Incubation: An example from Northern Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Elis Kaljuvee; [2018]
  Nyckelord :business incubation; incubator; rites of passage; liminality; entrepreneur; organizational culture; cultural and creative ventures; cultural analysis; ethnography; Sweden; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis opens up the “black box” of business incubation and analyses how this process works in an incubator for cultural and creative ventures in Northern Sweden. The theoretical framework of the rites of passage by Arnold van Gennep and Victor Turner was adopted to guide the analysis. LÄS MER

 2. 2. Nudelsoppans dilemma : En etnologisk studie om upplevelserna av arbetslöshet under mitten av 1990-talet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Erik Pålsson; [2018]
  Nyckelord :Arbetslöshet; genus; klass; utanförskap; frågelistor; arkiv;

  Sammanfattning : Arbetslöshet påverkar många i samhället på olika sätt; du kanske känner någon som är arbetslös eller har varit det själv. Denna studie tar vara på hur arbetslösa kvinnor upplever sin arbetslöshet. LÄS MER

 3. 3. Hellre än bra: Kroppen och rummet - individens upplevelse av karaokesituationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Cecilia Lindholm; [2018]
  Nyckelord :karaoke; atmosphere; group; individual; direction; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is an ethnological study of the experience of participating in karaoke nights at a particular karaoke bar in a larger city in the south of Sweden. It aims to examine the experienced atmosphere as it is spoken of as a feeling of joy and of being welcomed inside the karaoke bar. LÄS MER

 4. 4. "The City is Yours": Desegregation and Sharing Space in Post-Conflict Belfast

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Alec Forss; [2018]
  Nyckelord :borders; space; ethnicity; peace wall; interface; Belfast; identity; shared space; segregation; Protestants; Catholics; paramilitary;

  Sammanfattning : This study examines how borders are socially produced and deconstructed in “post-conflict” North Belfast. Twenty years after the signing of the historic Good Friday Agreement in Northern Ireland, a peace model lauded for the resolution of conflicts worldwide, Belfast today remains a highly divided city with the existence of numerous segregation barriers, among them so-called peace walls, physically separating Protestant from Catholic neighbourhoods. LÄS MER

 5. 5. Icke-binära i vardagen och rollspel : Queera karaktärer, frizoner och framträdanden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Rönn Schück; [2018]
  Nyckelord :Icke-binär; Rollspel; Queer; Könsidentitet; Framträdande; Karaktär; Spelvärld; Identitet; Felköning; Transpersoner; Autoetnografi; Intervjuer; Begär; Sexualitet; TAZ;

  Sammanfattning : Personer med en icke-binär könsidentitet, det vill säga de som inte har en könsidentitet som passar in ien binär uppdelning av kvinna och man, och penna-och-pappers-rollspelare är två kategorier som det finns väldigt lite studier om och kombinationen av dem ännu mindre. Uppsatsen syftar därför till att synliggöra icke-binära rollspelares förståelse av sig själva, hur deras olika identiteter samverkar och hur identiteterna kan uttryckas i deras vardag och deras rollspelande. LÄS MER