Sökning: "etologi beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden etologi beteende.

 1. 1. Etologi i arbetet för bevarande : hur etologer kan bidra i bevarandeprojekt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ellen Holm; [2019]
  Nyckelord :Bevarande; etologi; bevarandeetologi; beteende;

  Sammanfattning : Det finns idag många arter som riskerar att utrotas, ofta på grund av mänsklig påverkan på deras habitat. Det tvärvetenskapliga fältet bevarandeetologi syftar till att använda etologi, kunskapen om djurs beteende och anledningen till det, inom bevarandet av dessa arter. LÄS MER

 2. 2. Träning inför återintroduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Demieka Seabrook Sävenfalk; [2019]
  Nyckelord :återintroduktion; träning; beteende; rovdjursundvikande; etologi;

  Sammanfattning : Återintroduktion, det vill säga att släppa ut djur i områden där de tidigare funnits men därefter försvunnit ifrån, har potential att bli ett viktigt verktyg i arbetet med att bevara arter. Många projekt har emellertid misslyckats, därför finns det ett stort behov av att arbeta för att öka framgången. LÄS MER

 3. 3. Effekten av omvårdnadsstil på hundars reaktion vid plötslig ljudöverraskning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecka Hansson; [2019]
  Nyckelord :hund; etologi; anknytningsteori; ljudrädsla; människa-hund relation; välfärd;

  Sammanfattning : Under domesticeringen har hundar utvecklat en unik förmåga att kunna läsa av och tolka människans signaler och uttryck. Det har gett hunden en viktig roll för människan där vi nu ser hunden som en självklar del av vår familj, och behandlas som en familjemedlem. LÄS MER

 4. 4. Tolkning av uttryck och beteende i samband med smärta hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linnea Stray; [2018]
  Nyckelord :hHäst; smärtbedömning; beteende; uttryck; etologi; välfärd;

  Sammanfattning : Recognizing and evaluating pain in horses comes with a great challenge, both for veterinarians and horse owners. Pain in animals is hard to measure physiologically and it differs with the individual’s perception, state of mind and earlier experiences. LÄS MER

 5. 5. Det nödvändiga lidandet? - En tvärvetenskaplig utredning av avvägningen mellan människans och djurens intressen i livsmedelsindustrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefin Ermstål; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; djurrätt; djurskydd; djurskyddslag; onödigt lidande; naturligt beteende; antropocentrism; zoocentrism; utilitarism; rättighetsetik; etologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The food industry is an industry that to some extent uses living beings, animals. A consequence of the fact that animals are both property and living beings is that they are in a borderland where they in accordance with the law can be used for human purpose. LÄS MER