Sökning: "etologi hundar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden etologi hundar.

 1. 1. Effekten av omvårdnadsstil på hundars reaktion vid plötslig ljudöverraskning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecka Hansson; [2019]
  Nyckelord :hund; etologi; anknytningsteori; ljudrädsla; människa-hund relation; välfärd;

  Sammanfattning : Under domesticeringen har hundar utvecklat en unik förmåga att kunna läsa av och tolka människans signaler och uttryck. Det har gett hunden en viktig roll för människan där vi nu ser hunden som en självklar del av vår familj, och behandlas som en familjemedlem. LÄS MER

 2. 2. Armbågsledsdysplasi hos växande hundar : fyra komplexa tillstånd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elsa Alkelin; [2018]
  Nyckelord :armbågsledsdysplasi; AD; hund; inkongruens; UPA; FCP; OCD; osteoartrit; index;

  Sammanfattning : Armbågsledsdysplasi, ED, är ett samlingsbegrepp för fyra polygena och multifaktoriella patologanatomiska tillstånd. De ledsjukdomar som ingår i begreppet är inkongruens, ununited processus anconeus (UPA), fragmented medial coronoid process (FMCP) och osteochondrosis dissecans (OCD). LÄS MER

 3. 3. Etologi inom djuromvårdnad : djursjukskötarens roll i mötet med osäkra och rädda hundar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Stohm; [2016]
  Nyckelord :hund; etologi; interspecifik kommunikation; hantering; djursjukskötare;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att beskriva hur djursjukskötaren på ett bra satt hanterar den osäkra och kanske rädda hunden. Fokus ligger på första mötet i undersökningsrummet. Arbetet inkluderar även hundens kommunikationssignaler och beskriver domesticeringsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Pedagogiskt material i etologi för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Ulrika Norell; [2010]
  Nyckelord :beteende; etologi; hund; memoryspel; praktisk lektion;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att försöka se om elever lär sig mer genom en praktisk lektion med hundar eller genom att spela memory. Två lektioner, en praktisk och ett memoryspel, utarbetades utifrån kursmål i gymnasiekurserna Etologi och Hundar, med bakgrund i aktuell forskning kring hundens sinnen, signaler och sociala beteende. LÄS MER

 5. 5. Helstryp kontra sele - en studie om dess påverkan på hunden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Titti Benjaminsson; [2010]
  Nyckelord :etologi; hund; halsband; sele; stress; signaler; beteende;

  Sammanfattning : Under många år har människan försökt att kontrollera sin hund med hjälp av ett koppel fäst i ett halsband eller i en sele. Hundar har en stark instinkt att dra när de känner tryck, till exempel hundar som drar i kopplet på promenad, vilket är problematiskt vid koppelträning. LÄS MER