Sökning: "etos"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet etos.

 1. 1. Genus i läromedel : En kritisk diskursanalys om hurgenus skildras i ett urval NO-läromedel för lågstadiet (Fk-3)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Birck; Ebba Englund; [2020]
  Nyckelord :Grundskolan Fk-3 ; Diskursanalys; No-läromedel; Biologi; Genus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur genus konstrueras i ett urval biologiläromedel för lågstadiet samt hur framställningen av genus har förändrats över tid mellan åren 1962 - 2011. En analys av åtta läromedel utkomna mellan läroplansperioderna 1962 och 2011 genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Tjänstemännens offentliga etos i skolans värld: En kvalitativ studie om rektorers förhållande till huvudmannen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Maximilian Eriksson; Leo Lundblad Stene; [2020]
  Nyckelord :Demokratins väktare; Grounded Theory; högre tjänstemän; legitimitet; offentlig förvaltning; offentligt etos; rektor; representativ demokrati; slöjförbud Skurup; tjänstemannaideal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The relationship between politicians and public servants constitutes a key area of interest within the study of public policy. Earlier theories considering how to interpret public servants' role in public administration are predominantly applicable to public servants working closely with citizens. LÄS MER

 3. 3. ”En snorig och smutsig men glad liten flicka” : Svenska ledarinnors barnsyn i 1940-talets barnträdgårdar

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Waldekranz; [2020]
  Nyckelord :Utbildningshistoria; Barnträdgård; 1940-talet; Barnsyn; Ledarinnor; Genus;

  Sammanfattning : För att förstå dagens förskola och rådande barnsyn behöver vi förstå vår historia. Syftet med denna studie är att undersöka ledarinnors föreställningar om barn och barndom genom att studera observationsprotokoll från 1940-talets barnträdgårdar, där ledarinnor under flera år har följt 28 barns utveckling. LÄS MER

 4. 4. En visuell analys av en klimatkampanj från Greenpeace

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lova Eriksson Edlund; [2020]
  Nyckelord :visuell kommunikation; visual communication; visual analysis; visuell analys; bildanalys; klimatkris; greenpeace; miljö; sociologi; symbolisk interaktion; bildspråk; tolkning;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en bildanalys av en visuell kampanj bestående av fem bild-par med två bilder var, eller diptyker, skapad av Greenpeace. Genom att granska faktorer som visuellt arbetsminne, symbolisk interaktion, socialisering, retoriska tilltal samt bildspråk och applicera dessa på en visuell kommunikation kan en med större enkelhet se hur dessa arbetar och interagerar. LÄS MER

 5. 5. Vägledande värden : En idéanalytisk studie om svenska myndigheters arbete med offentligt etos inom e-förvaltning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rebecka Andersson; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; e-government; public administration; our public ethos; democratic value; economic value.;

  Sammanfattning : This paper is based on Lennart Lundquist thesis of the importance of incorporating both democratic and economic values in public administration, what he calls "our public ethos", as economic values have become increasingly important due to the development of New Public Management. The paper aimed to investigate which economic or democratic values could be identified in relation to e-government in an analysis of three Swedish administrative authorities' policy documents. LÄS MER