Sökning: "ett öga rött"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden ett öga rött.

 1. 1. Fäder och söner : En komparativ studie av manlig identitet och maskuliniteter hos fäder och söner i Jonas Hassen Khemiris romaner Ett öga rött och Montecore – en unik tiger

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Camilla Simone Lindblad; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Berätta med mat : En narratologisk analys av Ett öga rött

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sara Lindberg Jansson; [2014]
  Nyckelord :Ett öga rött; narratologi; Jonas Hassen Khemiri; mat; postkolonialism; migration;

  Sammanfattning : Syftet är att göra en narratologisk analys av Ett öga rött, för att se hur Khemiri använder maten i berättandet. Mycket av konflikten bygger på mat, exempelvis att huvudpersonen vägrar att äta svensk mat och och kontrasten mellan svensk mat och mat frånmellanöstern. LÄS MER

 3. 3. Alla olika, lika unika : En litteraturvetenskaplig studie med utgångspunkt i begreppet ”vi och dem”

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Öster; [2013]
  Nyckelord :”Vi och dem”; Om jag kunde drömma; Hungerspelen; Ett öga rött; distant reading; fördom; gränsöverskridande möten; grupperingar;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur begreppet ”vi och dem” manifesteras i tre romaner med utgångspunkt i en samhällskontext. I studien används Franco Morettis (Elektronisk källa: 8.10.2012) analysmetod, ”distant reading”, vilket innebär att man bortser från detaljer och istället fokuserar på helheten. LÄS MER

 4. 4. Konsten att leva med tiden: (De)konstruktionen av det förflutna i Henrik Ibsens Når vi døde vågner och Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Hannah Tischmann; [2013]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Säg mig vad du äter..." : - mat som symbolbärare och identitetsskapare i Ett öga rött

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Anna Jönsson; [2009]
  Nyckelord :De andra; Orientalism; Postkolonialism; Etnicitet; Identitet; Mat; Ett öga rött; Jonas Hassen; Khemiri; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att i Jonas Hassen Khemiris roman Ett öga rött undersöka matens roll som identitetsskapare och kultur- samt symbolbärare, liksom mat som katalysator för känslan av tillhörighet och utanförskap och skapandet av ett "vi och de"-tänkande. Både orientalismen och den postkoloniala teorin bör kunna bidra med fruktbara begrepp att utgå ifrån när det gäller att undersöka identitetsskapande i Ett öga rött. LÄS MER