Sökning: "ett annat ord för tyst"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden ett annat ord för tyst.

 1. 1. Tyst läsning i skolan. Observationer och intervjuer av elever i årskurs 3

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Malmgren; Åsa Rasmussen Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Tyst läsning, läsutveckling, läs- och skrivsvårigheter, The simple view of reading, Matteuseffekten. AbstractTitel: Tyst läsning i skolan – observationer och intervjuer av elever i årskurs 3. LÄS MER

 2. 2. Handen och tanken : en studie om hur handen och hjärnan samverkar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Angelika Hedén; Sabine Young; [2018]
  Nyckelord :slöjdundervisning; slöjdämnet; tyst kunskap; praktisk kunskap; olika intelligenser; kunskapsformer; handen och hjärnan;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att få kunskap om hur hjärnan och handen samspelar. Vi vill visa att det finns en påverkan på hjärnans utveckling genom att arbeta med händerna. Till vår hjälp har vi läst forskningslitteratur och annan litteratur för att kunna bevisa våra teorier. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av omvårdnadshandledning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Signe Rodhe; Jessica Högberg; [2017]
  Nyckelord :hinder; omvårdnadshandledning; reflektion; sjuksköterska; telefonintervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Handledning är ett forum där möjlighet ges till reflektion. Reflektion kan handla om att bearbeta situationer som upplevts svåra, att planera inför framtiden samt att sätta ord på tyst kunskap. LÄS MER

 4. 4. Under ytan : En praktisk och kunskapsteoretisk undersökning om att synliggöra det osynliga

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Elin Engström; [2016]
  Nyckelord :tacit knowledge; upholstery; handicraft; craftmanship; möbeltapetsering; tapetsering; hantverk; hantverkskunskap; handlingsburen kunskap; praktisk kunskap; tyst kunskap; kunskap; kunskapsförmedling; kunskapsteori; epistemologi; stoppningshantverk;

  Sammanfattning : I den här rapporten redovisas processen och resultatet av mitt examensarbete i möbeltapetsering på Carl Malmsten Furniture Studies. Med mitt gesällprov som utgångspunkt har jag undersökt hur det dolda hantverket som döljer sig under ytan på en traditionellt stoppad möbel kan synliggöras. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsteori om estetisk praktik

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Hannes Rydell; [2015]
  Nyckelord :yrkeskunnande; essä; kunskapsteori; tyst kunskap;

  Sammanfattning : En maskin för tanken Att skriva akademisk essä är balansgång. Essäskrivaren använder det essäistiska temperamentet, där den undersökande tanken tar skrivandet till hjälp. Jay Richards formulerar sig om romanen som: ”A machine to think with”.1 Detta är sant också för essän. LÄS MER