Sökning: "ett bipolärt liv"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ett bipolärt liv.

 1. 1. Barn till förälder med förstämningssyndrom - upplevelser, konsekvenser och åtgärder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Niklas Forsberg; Luiza Olofsson; Öhlund Christer; [2014-06-04]
  Nyckelord :Förstämningssyndrom; barn; barn till psykisk sjuk förälder; upplevelser; hantering; stöd; intervention; depression; bipolärt syndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn till föräldrar med psykisk sjukdom har kallats “de osynliga barnen” eftersom dessa barn lätt missas när det är föräldern som anses sjuk och i behov av vård. Dessa barn får inte det stöd de önskar och behöver. LÄS MER

 2. 2. Ett bipolärt liv : Erfarenheter av bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Tobias Blid Nilsson; Marko Lindsjö; [2012]
  Nyckelord :Bipolar disorder; Autobiographies; Experience; Living with; Manic-depressive disorder; Bipolär sjukdom; Självbiografier; Erfarenhet; Leva med; Manodepressiv sjukdom;

  Sammanfattning : Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom där personen upplever maniska och depressiva perioder. Under manin får personen en ökad energinivå, tankarna flödar samt omdömet försämras. Depressionen kännetecknas av nedstämdhet och en dyster sinnesstämning. LÄS MER

 3. 3. Får du rätt behandling? : En artikelserie om bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Pernilla Berntsson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att bli frisk från en sjukdom krävs rätt behandling. Och för att få rätt behandling krävs rätt diagnos. Undersökningar visar att tre av fyra bipolärt sjuka antingen får fel diagnos eller ingen alls. För Patrik dröjde det fem år innan han fick diagnosen bipolär sjukdom, för Birgitta dröjde det ännu längre. LÄS MER