Sökning: "ett företag två chefer"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden ett företag två chefer.

 1. 1. FÖRMEDLING OCH KOMMUNICERING AV EN OMORGANISATION - En kvalitativ studie om hur medarbetare i Sverige upplevde en omorganisation i ett globalt företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alice Tennmark; [2020-08-26]
  Nyckelord :Inflytande; Kommunikation; Organisationsförändring; Omorganisation; Planerad förändring;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en kvalitativ studie, studera hur en omorganisation i ett globalt företag har förmedlats och kommunicerats till medarbetare i Sverige samt att studera hur chefer och anställda ställde sig till förändringen.Teori:Tidigare forskning om nationella kulturer, kommunikation och reaktioner vid förändringar presenteras. LÄS MER

 2. 2. Sociala relationer och trivsel i arbetsintensiva företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Hafström; Christoffer Trysberg; [2020-02-13]
  Nyckelord :Trivsel; sociala relationer; arbetsintensiva företag;

  Sammanfattning : På framgångsrika företag har det många gånger visat sig att en nyckelfaktor till framgångenvarit att de som arbetar på företaget trivs på sin arbetsplats samt att de haft bra socialarelationer med varandra. I vissa miljöer är det lättare att få företagets personal att trivas på sittarbete genom spännande och motiverande arbetsuppgifter, möjlighet till personlig utvecklingsamt utrymme för att göra karriär. LÄS MER

 3. 3. Förändringsprocesser i företag med flexibla anställningsformer - en fallstudie av en organisation i servicebranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Callesen; Lisa Hallin; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här studien har vi valt att närmare studera informationsspridning och förändringsprocesser i en organisation inom restaurangbranschen. Restaurangbranschen utmärker sig genom att ha en personalstyrka som ofta arbetar oregelbundet och där flertalet inte har arbetet som sin huvudsakliga sysselsättning. LÄS MER

 4. 4. Blir vi någonsin fullärda?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Amanda Lindström; [2020]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; Kompetens; Learning by doing; Social inlärningsteori; Self-efficacy; Rekryteringsarbete.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Från litteraturen går att förstå att kompetens och kompetensutveckling ses som en viktig kärnfråga inom organisationer och företag. Därför har uppsatsen behandlat hur ett nystartat företag i Halmstad planerar att implementera och arbeta med sin kompetensutveckling för sina medarbetare. LÄS MER

 5. 5. Impact of organizational characteristics of Environmental Management Systems on environmental performance of private companies in France

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Flore Martin; [2020]
  Nyckelord :Environmental Management Systems; Corporate Environmental Policy; Private industrial sector; Principal Component Analysis; Miljöledningssystem; Företags miljöpolitik; Privat industrisektor; Analys av huvudkomponenter;

  Sammanfattning : Effects of the environmental degradation in the last century rose awareness on the need to manage natural resources in a more sustainable manner. The role of the private sector in greenhouse gases emissions and resources use is significant and hence encompasses huge potential to mitigate the environmental impact of human activities. LÄS MER