Sökning: "ett mejl eller en mejl"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden ett mejl eller en mejl.

 1. 1. Kejsarsnitt på nötkreatur och får i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ida Borg; [2019]
  Nyckelord :Dystoki; Kejsarsnitt; Nötkreatur; Ko; Tacka;

  Sammanfattning : Vid dystoki är kejsarsnitt en behandlingsmetod som är användbar och i en del länder utförs ingreppet rutinmässigt. I ett examensarbete som publicerades 2010 av Jenny Eriksson studerades indikation, frekvens och utförande av kejsarsnitt på nötkreatur i Sverige år 2008. Denna information saknades när det gäller djurslaget får. LÄS MER

 2. 2. Feedback : En studie om hur ett gränssnitt för återkoppling av feedback kan utformas med hjälp av användare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Jennie Weidenberg; [2019]
  Nyckelord :Feedback; web surveys; interaction; Thinking-aloud; prototypes; Feedback; datainsamling; webb; interaktion; Thinking-aloud; prototyper;

  Sammanfattning : Idag utför de flesta företag någon form av datainsamling för att undersöka vad deras användare har för åsikter om deras produkter. Det kan exempelvis ske genom webbplatsundersökningar, telefon, mejl eller via personlig kontakt där användare antingen blir tillfrågad att lämna feedback eller där användaren själv önskar ta kontakt med företaget för att lämna sina synpunkter. LÄS MER

 3. 3. Delägarna i Snefringe Häradsallmänning - synen på skogens värden

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Viktorsson Martin; [2019]
  Nyckelord :ekonomiska värden; ekologiska värden; sociala värden;

  Sammanfattning : The present study focused on the shareholders (one share equals one mantal in Swedish) among Snefringe häradsallmänning. Snefringe is most easily described as a privately-owned community forest that conducts active forestry. Snefringes present land holdings is approximately 7 800 hectares and the number of shareholders is approximately 540. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationskanaler vid intern nyhetsspridning : En fallstudie om hur kommunikationskanaler påverkar den upplevda kommunikationseffektiviteten vid nyhetsspridning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Stina Adamsson; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Nyhetsspridning; Intern kommunikation; Intern nyhetsspridning; Kommunikationseffektivitet;

  Sammanfattning : Kommunikation är en förutsättning för att organisationer ska fungera och sätten att kommunicera på har utvecklats i takt med den tekniska utvecklingen. Med det stora utbudet av kommunikationskanaler som finns idag kan det vara svårt att veta vilken kommunikationskanal som lämpas i olika situationer. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar om elevers erfarenheter i dagens religionsundervisning : En studie om lärares uppfattningar om valet av innehåll och deras uppfattningar om elevers erfarenheter i religionsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Alexandra Skjevik; [2019]
  Nyckelord :Närområdesstudier; religionsundervisning; mångkulturalitet och inkludering.;

  Sammanfattning : I de samhällsorienterade ämnena i skolan arbetar elever med människors levnadsvillkor, alla människors lika värde och vikten av mångkulturalitet. Oavsett var i Sverige ska alla lärare arbeta mot samma mål i läroplanen. LÄS MER