Sökning: "ett miljövänligt land"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden ett miljövänligt land.

 1. 1. Comparative LCA between biobasedand petroleum-basedlubricants : Identification of data gaps to consider whenproviding decision support

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Patrik William-Olsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report aimed to provide decision support regarding a potential switch from a petroleum-based lubricant to a bio-based lubricant. The support was supposed to be provided based on a comparative lifecycle assessment (LCA) adjusted to encompass the specific situation of the company under consideration. LÄS MER

 2. 2. Socker eller honung - vilket är mest miljövänligt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Sockerproduktion; Honungsproduktion; miljöpåverkan; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Honey is generally considered to be a healthier option than white sugar, and humans can replace sugar with honey and still maintain a healthy diet. While effects on the body caused by sugar and honey have been investigated, the environmental impact of organic sugar and organic honey has not yet been investigated and compared. LÄS MER

 3. 3. Gapet mellan unga flygresenärers miljöattityder och deras resebeteenden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Solin Hamarashid; Mattias Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Attityd-beteende gap; gröna konsumenter; flygresenärer; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Vi lever idag i en allt mer globaliserad värld där människor reser mer än någonsin. Svenska flygresenärer släpper ut fem gånger mer koldioxid jämfört med andra världsmedborgare. Trots en bra kännedom om miljöproblem bland individer och ett ökat intresse för grönare produkter reflekteras det inte från konsumenternas livsstil. LÄS MER

 4. 4. SAMBANDET MELLAN MILJÖORO OCH MILJÖVÄNLIGT BETEENDE : En komparativ studie på landnivå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonas Stenborg; Per Berglund; [2019]
  Nyckelord :oro; beteende; private sphere behaviours; komparativ; miljöoro; klimat; concern-behaviour gap; ISSP 2010;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att det existerar en vidspridd oro för de miljöproblem vi idag står inför. Trots detta agerar de flesta människor inte i linje med sin oro, vilket skapar en diskrepans mellan en attityd och konkret handlande, där det även existerar stora variationer mellan länder. LÄS MER

 5. 5. Hybrid Renewable Energy System for Controlled Environment Agriculture

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Victor Garcia Tapia; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the expected impact of climate change and the projected population growth, the availability of sweet water and arable land will become increasingly scarce and the production from traditional agriculture processes will become insufficient to sustain the population. Controlled environmental agriculture (CEA) greenhouses represent a possible approach to deal with the challenges in the agricultural sector. LÄS MER