Sökning: "ett miljövänligt land"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ett miljövänligt land.

 1. 1. Hybrid Renewable Energy System for Controlled Environment Agriculture

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Victor Garcia Tapia; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the expected impact of climate change and the projected population growth, the availability of sweet water and arable land will become increasingly scarce and the production from traditional agriculture processes will become insufficient to sustain the population. Controlled environmental agriculture (CEA) greenhouses represent a possible approach to deal with the challenges in the agricultural sector. LÄS MER

 2. 2. Laying foundation for energy policy making in Uganda by indicating the energy flow

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Amanda Nilsson; Ingrid Johansson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to support the policymakers of Uganda to develop a sustainable and environmental friendly energy system by indicating the energy flow. An analysis of the interconnections between Climate-, Land-, Water- and Energy use (CLEWs) is conducted, and the most important connection between the hydropower and agriculture’s water use is identified. LÄS MER

 3. 3. Användbarhet av GIS i tidiga planläggningsskeden inom järnväg : Tillämpning av cost path -analys för lokalisering av järnvägskorridor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Rickard Hallengren; Julia Bäckström; [2013]
  Nyckelord :Cost path; geographical information system; GIS; planning process; railroad; sensitivity analysis; Cost path; geografiska informationssystem; GIS; järnväg; känslighetsanalys; planläggningsprocess;

  Sammanfattning : Järnvägen transporterar människor samt gods billigt och miljövänligt. I Sverige identifierar Trafikverket flera alternativa sträckningar när de planerar en ny järnväg. LÄS MER

 4. 4. Opportunities for improved environmental sustainability of a wine producer in South Africa : natural resource management and climate change adaptation and mitigation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Ida Åslund; [2013]
  Nyckelord :wine production; erosion; carbon footprint; climate change mitigation; viticulture; Greenhouse Gas Emissions; soil conservation; life cycle analysis;

  Sammanfattning : South Africa has been among the top ten wine producing countries for at least 20 years. Even though the land under grapevines is decreasing globally it is still increasing in Africa. LÄS MER

 5. 5. Hattholmen : en stadsdelsförvandling i Karlskrona

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Carl-Henrik Barnekow; [2008]
  Nyckelord :fysisk planering; karlskrona; hattholmen; oljehamnen; space syntax; spatial planning; citydeleopment;

  Sammanfattning : Karlskrona är unikt i Sverige genom sin geografiska placering i kustlandskapet med de begränsningar det ger för framtida utvidgningar. Centrala Trossö ligger i en ände av staden och under flera århundraden har staden bara kunnat växa in över land. LÄS MER