Sökning: "ett tekniska system tåg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ett tekniska system tåg.

 1. 1. Spårbunden Tillståndsövervakning av tåg med IoT lösning : För snabbare utveckling av detektor-prototyper inom IoT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Markus Jonsson; Mattis Heberlein; [2020]
  Nyckelord :Underhåll; IoT; Tåg; Hjulskador;

  Sammanfattning : Järnvägsnätet i Sverige är omfattande och kräver hundratals olika detektorer för att mäta tillståndsbehovet av tåg. Underhållet behöver effektiviseras och järnvägen behöver byggas ut för att efterfrågan på transport på järnvägen skall kunna öka. Men dagens detektorer och systemlösning är mycket dyra och ibland föråldrade. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av kapacitetsbehov på enkelspårig järnväg : En fallstudie hos Trafikverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pierre Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Kapacitetsbehov; järnväg; underhåll;

  Sammanfattning : I Sverige har tågtrafiken ökat signifikant de senaste decennierna och som följd av detta har antalet tågavgångar ökat, vilket i sin tur har resulterat i att det blivit svårare att få tider i spår. Utöver detta är det svenska järnvägssystemet föråldrat och underhållsarbetet eftersatt. LÄS MER

 3. 3. Railway Infrastructure Management - System Engineering and Requirement Management

  Master-uppsats, KTH/Spårfordon

  Författare :Anlin Zhu; [2017]
  Nyckelord :Railway Signalling; OPTIFLO; Infrastructure Management; System Engineering; Requirements; Järnvägssignalering; OPTIFLO; Infrastrucutre Management; Systemteknik; Krav;

  Sammanfattning : Rail Control Solutions (RCS) is one division of Bombardier Transportation, aimed at optimising flow of trains. OPTIFLO is a new solution package within RCS, providing services and solutions to address challenges in modern railway infrastructures worldwide. LÄS MER

 4. 4. Key performance indicators for resilience when disturbance occur in the Swedish railway system

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Olle Frid; Jakob Grehn; [2016]
  Nyckelord :Resiliens; systemresiliens; järnvägssystem; nyckeltalsinventering; motståndskraft; anpassningsförmåga; återställningsförmåga; störning; punktlighet; kapacitet;

  Sammanfattning : Järnvägen drabbas av olika störningar vilket skapar förseningar i trafiken. Trafikverket och det branschgemensamma samarbetet ”Tillsammans för tåg i tid” (TTT) efterfrågar ett nyckeltal för resiliens. Nyckeltalet ska kunna användas för att mäta resiliens då tåg i det svenska järnvägssystemet drabbats av en störning. LÄS MER

 5. 5. LED-belysning i plattform, teknisk lösning för passagerarinformation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Filip Wangefjord; Simon Edlund Stephensen; [2015]
  Nyckelord :LED; warning system; positioning; platform; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att resandet med tåg ska vara säkert, tillgängligt och effektivt krävs bra och välfungerande informationssystem. Resenärer bör kunna känna sig säkra i plattformsmiljön och det ska vara enkelt att orientera sig och planera ditt resandeutbyte. LÄS MER