Sökning: "etthet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet etthet.

  1. 1. Projektionsmekanismer i En kurs i mirakler (A Course in Miracles) : en jämförelse med jungiansk psykologi

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Sina Sabbagh; [2008]
    Nyckelord :A Course in Miracles; jungiansk psykologi; skuldkänslor; enhet; ego; Den Helige Ande; Gud; Jesus; perception; separation; rädsla; kärlek; projektion; en kurs i mirakler; förlåtelse; icke-dualism; C. G. Jung; advaita; metafysik; etthet;

    Sammanfattning : Mirakelkursen är ett verk som definierar orsaken till projektion som skulden över tron att man har separerat sig från Gud eller Ettheten. Det ingår i Etthetens karaktär att detta är omöjligt att göra. Helandet av denna skuld tar bort orsaken till projektionerna och den verkliga världen uppenbarar sig. LÄS MER