Sökning: "eu copyright"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden eu copyright.

 1. 1. Köp utan äganderätt? - En studie av den upphovsrättsliga konsumtionsprincipen och digitala filmverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martha Ingves; [2018]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Immaterialrätt; Upphovsrätt; IT-rätt; Konsumtionsprincipen; UsedSoft; Infosoc; Filmdistribution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Filmdistributionen befinner sig i en ny digital verklighet. Den snabba tekniska utveckling som har ägt rum de senaste decennierna har inneburit stora utmaningar för såväl filmindustrins affärsmodell som de upphovsrättsliga bestämmelser som reglerar skyddet för filmverk och dess upphovsmän. LÄS MER

 2. 2. Videospelets upphovsrättsliga karaktär och problematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Jung; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; intellectual property law; videospel; video games; datorspel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Videospelsbranschen växer ständigt och globalt omsätter den idag flera hundra miljarder kronor. Bakom varje enskild speltitel ligger omfattande investeringar av både tid och kapital. Upphovsrätten är den immaterialrätt som ger skydd åt videospel. LÄS MER

 3. 3. Ett begränsat internet? - Om internetleverantörers ansvar vid tredje mans upphovsrättsintrång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Anstrin; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; internetleverantörer; upphovsrättsintrång; internet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att utreda internetleverantörers ansvar vid tredje mans upphovsrättsintrång då internetleverantörer tillhandahåller internetuppkoppling till sådant intrång. Uppsatsen har också klargjort vilka upphovsrättsintrång som kan aktualisera internetleverantörers ansvar, samt vilka åtgärder företagen kan tvingas vidta för att förhindra förevarande intrång. LÄS MER

 4. 4. #Olagligt - Panoramafrihet på sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :André Svensson; [2018]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av högsta domstolens avgörande i Wikimedia-målet har farhågor uppkommit att avgörandet även kommer påverka privatpersoners publicerande av semesterbilder på sociala medier. Uppsatsen har därför undersökt panoramafriheten i svensk rätt och om den svenska lagstiftningen ger stöd för att på sociala medier publicera bilder av offentligt placerad konst och byggnader. LÄS MER

 5. 5. Internetleverantörernas roll vid upphovsrättsintrång på internet - förutsättningar och framtida överväganden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Wetzler; [2017]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; immaterialrätt; upphovsrätt; mellanhänder; internetleverantör; föreläggande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rättighetsinnehavare ska enligt art. 8.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ha möjlighet att begära ett föreläggande mot en mellanhand vars tjänster utnyttjas av tredje part för att göra intrång. LÄS MER