Sökning: "eu copyright"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden eu copyright.

  1. 1. DIGITAL EXHAUSTION IN THE EUROPEAN UNION

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Rodrigo Perpétuo; [2018]
    Nyckelord :digital exhaustion; first sale doctrine; exhaustion theory; exhaustion doctrine.;

    Sammanfattning : In the past, copyrighted works were distributed exclusively through physical means, while copyright law developed to bestow copyright holder a privilege to decide when and under what circumstances a work should be put into circulation. The first sale doctrine, however, limited that ability in so far as, once a product is sold, copyright owners can no longer control the flow of that particular product, benefiting consumers and society in several ways. LÄS MER

  2. 2. AI and creative machines : copyright protection for AI generated works under EU and Swedish law

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Felix Makarowski; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine questions related to copyright protection of worksgenerated by artificial intelligence (AI) under EU and Swedish law. The first question that is examined in this thesis is whether works created by AI are at all eligiblefor copyright protection in Sweden and who is the creator of such works: the human behind theAI, the AI itself, both, or perhaps nobody. LÄS MER

  3. 3. Den moderna musikens upphovsrättsliga skydd - Om digitaliseringens påverkan och gränsen mellan inspiration och plagiat i förhållande till musikaliska verk

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Ebba Bosma; [2018]
    Nyckelord :immaterialrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; upphovsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar det upphovsrättsliga skyddet för musikaliska verk. Uppsatsen syftar till att utreda digitaliseringens påverkan av det upphovsrättsliga skyddet för musikaliska verk samt att utreda var gränsen går upphovsrättsligt mellan inspiration och plagiat i förhållande till musikaliska verk. LÄS MER

  4. 4. Videospelets upphovsrättsliga karaktär och problematik

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Gustav Jung; [2018]
    Nyckelord :immaterialrätt; intellectual property law; videospel; video games; datorspel; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Videospelsbranschen växer ständigt och globalt omsätter den idag flera hundra miljarder kronor. Bakom varje enskild speltitel ligger omfattande investeringar av både tid och kapital. Upphovsrätten är den immaterialrätt som ger skydd åt videospel. LÄS MER

  5. 5. Ett begränsat internet? - Om internetleverantörers ansvar vid tredje mans upphovsrättsintrång

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Marcus Anstrin; [2018]
    Nyckelord :immaterialrätt; internetleverantörer; upphovsrättsintrång; internet; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att utreda internetleverantörers ansvar vid tredje mans upphovsrättsintrång då internetleverantörer tillhandahåller internetuppkoppling till sådant intrång. Uppsatsen har också klargjort vilka upphovsrättsintrång som kan aktualisera internetleverantörers ansvar, samt vilka åtgärder företagen kan tvingas vidta för att förhindra förevarande intrång. LÄS MER