Sökning: "eu förtroende"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden eu förtroende.

 1. 1. Människorättskränkningar som verkställighetshinder för den europeiska utredningsordern

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :mutual recognition; mutual trust; human rights violations; the European Investigation Order; investigative measures in criminal proceedings; ömsesidigt erkännande; ömsesidigt förtroende; människorättskränkningar; europeiska utredningsordern; utredningsåtgärder i straffprocessrättsliga förfaranden;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har en konflikt mellan grundläggande EU-rättsliga värden utforskats genom en studie av den europeiska utredningsordern. Konflikten består i användandet av principerna om ömsesidigt förtroende och erkännande på straffrättens område, samtidigt som dessa principer ibland kolliderar med respekten för mänskliga rättigheter så som de definieras inom unionen. LÄS MER

 2. 2. Vad skapar värde i en digital affärsmodell? : En fallstudie på ett start-up bolag i Stockholm

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Karl Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Digitalt värde; Digitalisering; Start-up; Digital Affärsmodell; Kundnytta; High-Tech marknadsföring.;

  Sammanfattning : Den personliga integriteten på internet har de senaste decennierna växt fram till att bli en existensiell fråga för många privatpersoner. För att värna om EU medborgarnas integritet och det fria flödet av information upprättade EU, The General Data Protection Regulation (GDPR) 2018. LÄS MER

 3. 3. Cybersäkerhet och tillit genom EU:s CSIRT-network? : en jämförelse av tre förtroendemodeller för informationsdelning mellan IT-incidenthanteringsteam

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Axel Stjärnkvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ända sen internets födelse och de första datavirusen dök upp har IT- och säkerhetsexperter insett behovet av att jobba tillsammans över nationsgränser. Behovet av att mötas, utbyta erfarenheter och bygga tillit mellan varandra har ledd till att olika expertnätverk av IT-incidenthanteringsteam (CERT/CSIRT) har vuxit fram internationellt och regionalt sedan 90-talet. LÄS MER

 4. 4. Ett ömsesidigt förtroende mellan EU:s medlemsstater – fiktion eller verklighet? : En analys av principen om ömsesidigt förtroende inom ramen för överlämningar enligt en europeisk arresteringsorder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :My Johansson; [2020]
  Nyckelord :Mutual trust; Mutual recognition; European Arrest Warrant; Rule of law; Fundamental Rights; Ömsesidigt förtroende; ömsesidigt erkännande; Rambeslutet om en europeisk arresteringsorder; rättsstatsprincipen; grundläggande rättigheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ePrivacy eller dePrivacy - Kartläggning av internetanvändare i den föreslagna ePrivacyförordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Aron Ekelin; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt en. EU law ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Today, internet users often face advertising that is tailored and selected to match their interests. To offer such targeted advertising the adtech sector use methods that rely on a large scale tracking of users’ internet activities. In most cases this tracking is performed by a third party to the service that the user is accessing. LÄS MER