Sökning: "eu-law"

Visar resultat 1 - 5 av 597 uppsatser innehållade ordet eu-law.

 1. 1. Proportionality in methodology? Identifying a methodological framework to provide acceptance and legitimacy for the CJEU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Orrenius; [2021-02-09]
  Nyckelord :methodology; proportionality; sound methodology; value of proportionality; methodological deficit; EU law; CJEU; methodology of the CJEU; Weiss; PSPP; German Federal Constitutional Court;

  Sammanfattning : The Court of Justice of the European Union (CJEU) performs to different audiences in the pluralistic EU legal context. These different audiences demand methodological soundness in the Court’s performance. From their perspective, the judgments of the Court must appear coherent and justified. LÄS MER

 2. 2. The Application of Blockchain for the Intellectual Property Protection

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marie Francoise Mbaye; [2021]
  Nyckelord :Blockchains; Smart contracts; Intellectual Property Rights; European Union law; EU law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With a far going protection of IP rights, the EU aims to protect the assets of companies which invested in innovative products. If the EU framework provides a far going mechanism of protection of IP rights, the complexity and the cost of this mechanism have been a barrier to the access of IP rights. LÄS MER

 3. 3. Positiv särbehandling i Sverige - En kritisk analys av Sveriges tolkning av positiv särbehandling i relation till EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ylva Stagler; [2021]
  Nyckelord :jämställdhet mellan kvinnor och män; positiv särbehandling; förbud mot diskriminering; undantag; undantagsregel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Equality between women and men in the workplace is important when working towards an equal society. This essay aims to investigate how Sweden has interpreted the exemption from discrimination called positive action. The concept is based on EU law and is formulated to promote equality between men and women at the workplace. LÄS MER

 4. 4. Skyddet för brukskonst - en komparativ studie av svensk och dansk rätt i ljuset av ny praxis från EU-domstolen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Roos; [2020]
  Nyckelord :Immaterialrätt; brukskonst; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skyddet för brukskonst har historiskt sett varit restriktivt men med tiden utvecklats till att bli alltmer inkluderande och generöst när det gäller alster som både har ett estetiskt och funktionellt syfte. Det upphovsrättsliga skyddet har de senaste åren genom avgöranden från EU-domstolen givits tydligare riktlinjer gällande bedömningen av alster av brukskonst. LÄS MER

 5. 5. Comparison of all language versions as a method of interpreting EU Tax Law-With some reflections from South Africa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kudzai Talent Gwaindepi; [2020]
  Nyckelord :CILFIT multilingualism twenty-four languages language versions comparison requirement literal interpretation EU tax law South Africa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : CILFIT is a landmark case when it comes to language issues in interpreting EU law. But its criteria have raised many practical implications which have hitherto not been sufficiently dealt with. LÄS MER