Sökning: "eu-migranter"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet eu-migranter.

 1. 1. Offer eller en problemkategori : En kritisk diskursanalys av hur EU-migranter skildras i svensk press

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Michael Norin; [2019]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; Discourse; EU-migrants; Media; Otherness; Andrafiering; Diskurs; EU-migranter; Kritisk diskursanalys; Media;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur EU-migranter framställs i de två mest spridda nyhetstidningarna i Sverige år 2015, Aftonbladet och Expressen. En kritisk diskursanalys användes som metod för att besvara studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. "Ett jobb som alla andra" : En hermeneutisk studie om romska kvinnliga tiggare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Madeléne Buskas; Madeleine Jansson; [2018]
  Nyckelord :Tiggare; EU-migrant; romer; hermeneutik; kapital; stigma; cirkulär migration;

  Sammanfattning : Vi har gjort en hermeneutisk studie vars syfte var att få en förståelse för hur det är att leva som romsk kvinnlig tiggare i Sverige, och hur situationen i Rumänien ser ut för dessa kvinnor. Materialet har vi samlat in främst genom djupintervjuer med romska tiggande kvinnor, men också med deltagande observationer på stödcenter för utsatta EU-migranter. LÄS MER

 3. 3. "Romerna är romer och vi är rudari" : En kvalitativ studie om kvinnliga EU-migranters identidetsuppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Sandra Hansson; Felicia Trabelsi; [2017]
  Nyckelord :beggars; EU migrants; ingroup; Roma; Rudari; Romanians; social identity theory; outgroup; EU-migranter; ingrupp; romer; rudari; rumäner; social identitetsteori; tiggare; utgrupp;

  Sammanfattning : De EU-migranter som befinner sig i Sverige, oftast för att försörja sig genom tiggeri, ses ofta av allmänheten som romer. Majoriteten av de människor som kommer till Sverige för att tigga kommer ursprungligen från Rumänien, dock visar resultatet att alla inte anser sig vara romer även om de har mycket gemensamt med den romska minoriteten. LÄS MER

 4. 4. EU-migranter som jordbruksentreprenörer : En studie av holländska mjölkbönder i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Kent Bingström; [2017]
  Nyckelord :Jordbruk; platsanknytning; kontaktnät; landsbygdsgeografi; kunskapsspridning;

  Sammanfattning : ABSTRACT Bingström, K. 2016. EU-migranter som jordbruksentreprenörer: En studie av holländska mjölkbönder i Sverige. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. LÄS MER

 5. 5. Resa mellan fattigdom och välfärd : En studie om frivilligarbetarens syn på stöd för romska EU-medborgare som tigger i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Malin Ternstedt; Linda Rosén; [2016]
  Nyckelord :EU-migrants; beggars; volunteers; Roma; interview; EU-migranter; tiggare; frivilligarbetare; romer; intervjustudie;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats har undersökt volontärers uppfattningar om vilka stödinsatser som är till störst nytta för romska EU-medborgare från Rumänien som kommer till Sverige för att tigga, samt hur de förstår EU-medborgarna och deras situation. Syftet var att få en helhetsbild av hur frivilligarbetarna ser på EU- medborgarna och hur de anser att eventuellt stöd bör utformas. LÄS MER