Sökning: "euroasiatiskt lodjur"

Hittade 1 uppsats innehållade orden euroasiatiskt lodjur.

  1. 1. Stereotypier hos euroasiatiskt lodjur(Lynx lynx)

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :My Hansson; [2011]
    Nyckelord :lynx lynx; euroasiatiskt lodjur; stereotypier; svenska djurparker;

    Sammanfattning : I dagsläget saknas det information om förekomst av stereotypier hos lodjur (Lynx lynx) i svenska djurparker. För att djuren i parkerna ska få förutsättningar som möter deras behov måste vi veta om det finns ett problem i dagsläget som behöver åtgärdas. LÄS MER