Sökning: "eurocentrisk"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet eurocentrisk.

 1. 1. Inkludering i musikämnet : Musiklärares erfarenheter av anpassning för elever med utländsk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :My Carserud; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; anpassning; eurocentrisk; musik;

  Sammanfattning : Som musiklärarstudent mötte jag olika elever med utländsk bakgrund som hade olika svårigheter i musikämnet. Detta fick mig att vilja undersöka hur musiklärare anpassar undervisningen för dessa elever, när jag sökte efter information online fann jag mycket lite, och ansåg att det därför var extra intressant att undersöka just detta. LÄS MER

 2. 2. Ett skepp kommer lastat…med mänskliga rättigheter : Bruket av ett begrepp hos Sida och dess föregångare 1956–2019

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Pelle Hällje; [2020]
  Nyckelord :International development; international aid; global development; global south; global north; human rights; epistemic; hermeneutic; equality; inequality; justice; injustice; postcolonial; post colonial; Sida; utvecklingssamarbeten; bistånd; global utveckling; globala syd; globala nord; mänskliga rättigheter; människorätt; epistemisk; hermeneutisk; jämlikhet; rättvisa; ojämlikhet; orättvisa; postkoloniala; postkolonialt;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur den svenska myndigheten Sida med föregångare använt människorättsbegreppet i årsredovisningar 1956 – 2019. Specifikt undersöks vilken relation detta har till epistemiska jämlikhetsdimensioner i materialet. LÄS MER

 3. 3. Strategier för en interkulturell historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jens Westerlin; Simon Olsson; [2020]
  Nyckelord :Genetisk; Genealogisk; Historiemedvetande; Historieundervisning; Interkulturell historisk kompetens; Identitetsskapande;

  Sammanfattning : Ett av skolans uppdrag är att bedriva en interkulturell undervisning som främjar ett mångkulturellt klassrum och samhälle. Trots detta finns omfattande forskning som tyder på att ämnesinnehåll och läromedel har en eurocentrisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Läromedelsanalys av hinduism och buddhism: Orientalism, genus och jämställdhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Sörsäter; [2019]
  Nyckelord :Buddhism; genus; hinduism; jämställdhet; läromedelsanalys; orientalism; religionskunskap; vi- och dem-perspektiv;

  Sammanfattning : Läromedel i religionskunskap på gymnasiet kan vara problematiska att använda. Religionerna hinduism och buddhism framställs ofta som österländska religioner som avviker från den västerländska religiösa normen. Likaså brister många läromedel i genus- och jämställdhetsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Historieundervisningens eurocentriska dilemma

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simon Olsson; Jens Westerlin; [2019]
  Nyckelord :Eurocentrism; Historia; Historieundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta del av forskningsläget för historieundervisningen och hur denna är eurocentrisk samt att ta reda på om det finns en osynlig historiekanon och om läroböckerna är eurocentriska och då varför. Vidare så är syftet med kunskapsöversikten att ta reda på om det finns samband mellan elevers identitetsskapande och eurocentrisk historieundervisning. LÄS MER