Sökning: "eurocentrism"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet eurocentrism.

 1. 1. Vem, vad, varför? : En läromedelsanalys om förekomsten av icke-västerländska skönlitterära författarskap och deras funktion i gymnasiets svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Monica Åberg; Sophie Tidén; [2021]
  Nyckelord :eurocentrism; gymnasiet; icke-västerländska författare; kanon; läromedelsanalys och svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka om och hur läromedel i svenska på gymnasiet ger möjligheter att bemöta läroplanens krav kring kulturell mångfald i samband med undervisning om och läsning av skönlitteratur. Metoderna som har använts är kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys. LÄS MER

 2. 2. Bilden av Kina i Svenska Läromedel : En Historiedidaktisk Studie om Bilden av Kina i Svenska Läromedel för Historia på Gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marcus Lund; [2021]
  Nyckelord :discourse; China; eurocentrism; othering; history; diskurs; Kina; eurocentrism; andrafiering; historia;

  Sammanfattning : China is seen as one of the world’s leading countries, especially when it comes to economic and political power. Even though China is a powerful country, the image of China and the country’s population is one of negativity and distrust. LÄS MER

 3. 3. Who are the locals? : Portrayal of local actors in localisation

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Clara van den Bos; [2021]
  Nyckelord :localisation; local; critical localism; eurocentrism;

  Sammanfattning : In recent years localisation has risen on the agenda in the humanitarian sector. It is seen to have great deal of benefits including being more cost efficient, more sensitive to culture and context and offers quicker responses. LÄS MER

 4. 4. Climate-induced migration in the proposed Joint Africa-EU Strategy - what's the problem represented to be?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Elin Söderberg Olofsson; [2021]
  Nyckelord :climate-induced migration; policy; European Union; WPR; othering; eurocentrism; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study engages with problem representations of climate-induced migration in European Union (EU) policy. As Africa is a region highly vulnerable to the effects of climate change, and one of geopolitical interest for the EU, the material for the study consists of the policy documents concerning the new proposed Joint Africa-EU Strategy formulated by the EU in 2020 and 2021. LÄS MER

 5. 5. Eurocentrism och undervisning : Lärares tankar och praktiker i arbete med eurocentrism som perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Ström; [2021]
  Nyckelord :Eurocentrism; läroplansteori; frontlinjebyråkratteori; skolans värdegrund; samhällskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar hur lärare förhåller sig till och arbetar med eurocentrism. Syftet med studien är att beskriva och analysera hur lärare i samhällsorienterande ämnen på högstadietanvänder eurocentrism som perspektiv i utformandet och genomförandet av sin undervisning. LÄS MER