Sökning: "eurocentrism"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet eurocentrism.

 1. 1. Det exceptionella Europas dominans : En postkolonial studie av läromedel för gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Mergim Smakolli; [2020]
  Nyckelord :Postkolonial teori; eurocentrism; kritiskt textanalys; läromedelsanalys; kolonialism; imperialism; modernism;

  Sammanfattning : This work is a postcolonial study of educational books for the subject of history for upper secondary school. The purpose is to analyze to which extent the educational books fulfill the demands from the Swedish school curriculum to offer education which supports multiculturalism and international views. LÄS MER

 2. 2. Afrikas befolkning i läromedelsböcker : En kvalitativ bildanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Andam Jassem; Taufik Daud; [2020]
  Nyckelord :Afrika; postkolonialism; eurocentrism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Amammerɛ ne Amanneɛ: Towards the indigenisation of the sociology of law concept of norms

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Thomas Labik Amanquandor; [2020]
  Nyckelord :Amammerɛ; Amanneɛ; Norms; Ashanti; Akan; Twi; Social control; Ghana; Sociology of law; Norm perspective; Saayɔ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The global coverage of sociology of law (SoL) has remained limited to the Western world, due to the difficult and problematic application of its current theories and concepts in non-Western societies. Thus, the sociology of law norm concept was studied in relation to the culture of Ashanti people of Ghana. LÄS MER

 4. 4. Är England och USA de enda engelsktalande länderna? En läromedelsanalys av engelska läroböcker.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maja Schols; Isabelle Frank; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; eurocentrism; engelska; årskurs 4–6; länders framställning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att i förhållande till eurocentrismen undersöka vilka engelsktalande länder som representeras samt hur de länderna framställs i läroböcker för ämnet engelska för årskurs 4–6. I studien har två frågeställningar besvarats vilka var: Vilka länder finns representerade i läroböckerna? och Hur framställs länderna i läroböckerna? Den teoretiska utgångspunkten för studien har utgått från teorier om eurocentrism. LÄS MER

 5. 5. Att skapa en “klimatflykting” - En postkolonial studie av den svenska miljö- och klimatflyktingdiskursen utifrån kammarens protokoll 1990-2019.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sanne Malmberg; [2020]
  Nyckelord :Miljöflykting; klimatflykting; kammarens protokoll; diskursiv figur; migrationsdiskurs; biståndsdiskurs; Michel Foucault; postkolonialism; Gayatri Spivak; eurocentrism. Environmental refugee; climate refugee; records of proceeding in the Chamber; discursive figure; migration discourse; aid discourse; postcolonialism; Eurocentrism; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats görs en postkolonial granskning av hur miljö- och klimatflyktingar konstrueras inom en svensk politisk kontext, specifikt utifrån riksdagens protokoll mellan åren 1990 till 2019. Syftet med studien är att bidra med en mer nyanserad bild av hur miljö- och klimatflyktingar diskursivt konstrueras inom den svenska politiken. LÄS MER