Sökning: "eurocentrism"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet eurocentrism.

 1. 1. Skillnad på ”vi” och ”de andra”? : En kvalitativ textanalys hur framställning görs av ”de andra” i läroböcker för samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lars Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Läroböcker; samhällskunskap; etnicitet; eurocentrism; rasifiering; vithetsnorm; kultur; rasism; diskriminering; ”vi”; ”de andra ;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt hur framställningar görs av individer med utländsk härkomst, etniska grupper och icke-västerländska kulturer görs i svenska läroböcker för samhällskunskap. Det undersöks också om det görs framställningar av ett ”vi” och ”de andra” i läroböckerna. LÄS MER

 2. 2. Att spegla icke-västerländsk historia

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mona Ramadan; [2019]
  Nyckelord :historia;

  Sammanfattning : Föreliggande examensarbete har utgått ifrån frågeställningar som handlar om hur icke-västerländsk historia skildras i svenska historieläromedel för grundskolans senare år. Två skolböcker ligger till grund för denna studie och båda är utgivna efter år 2000. LÄS MER

 3. 3. Var är min historia? -En studie om eurocentrism i klassrummet och elevers egna upplevda historiska frånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Avishag Ochayon; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper deals with students’ perceived lack of history in the history teaching at a particular school in a medium-sized Swedish city. Based on previous research, mainly by Vanja Lozic who deals with similar identification problems among students and curriculum research, the question is answered: How do the students in the study experience their cultural representation in the history teaching and how does the actual representation appear in their textbook? With help of student surveys and an analysis of the textbook Perspektiv på historien 1b, based on the theoretical tools of eurocentrism, orientalism and history use, the result of the study concludes that the majority of the students who participated in the study experience a lack of history when the school, curriculum and textbook are embossed of eurocentrism. LÄS MER

 4. 4. Historieundervisningens eurocentriska dilemma

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simon Olsson; Jens Westerlin; [2019]
  Nyckelord :Eurocentrism; Historia; Historieundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta del av forskningsläget för historieundervisningen och hur denna är eurocentrisk samt att ta reda på om det finns en osynlig historiekanon och om läroböckerna är eurocentriska och då varför. Vidare så är syftet med kunskapsöversikten att ta reda på om det finns samband mellan elevers identitetsskapande och eurocentrisk historieundervisning. LÄS MER

 5. 5. Levande historia: kolonialism, exceptionalism och komplicitet. En diskursanalys av svenska historieläroböcker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :My Borglund; [2019]
  Nyckelord :Kolonialism; postkolonial feminism; kolonial mentalitet; svensk exceptionalism; kolonial komplicitet Colonialism; post-colonial feminism; colonial mentality; Swedish exceptionalism; colonial complicity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper explores discourses about European colonialism and particularly Sweden's colonial legacy in Swedish upper secondary school history textbooks. All three textbooks are currently in use and are based on the latest school curricula from 2011. LÄS MER