Sökning: "eurocentrism"

Visar resultat 16 - 20 av 70 uppsatser innehållade ordet eurocentrism.

 1. 16. Narnia : Kristocentrism, islamofobi och kvinnosyn i Narnias berättelse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Matilda Wennberg; [2018]
  Nyckelord :Narnia; eurocentrism; kristocentrism; islamofobi; kvinnosyn;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en analys av Narnias berättelse och dess underliggande budskap. I dennaundersökning har det undersökts hur Bibeln och kristen tro framkommer i Narnias berättelse.Detta arbete handlar också om den kritik Lewis fått för hur han framställer landet Carlormen,islam, kvinnor och hur den kritiken kan bemötas. LÄS MER

 2. 17. Diskursernas kamp - Afrika söder om Sahara i kurslitteraturen på lärarutbildningen i historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Weeks; [2018]
  Nyckelord :Postcolonialism; Eurocentrism; Africa; Subsaharan Africa; Discourse; Discourse analysis; Teacher studies; Afrika; Lärarutbildningen; Postkolonialism; Diskursanalys; Diskurs; World history; Världshistoria;

  Sammanfattning : The history teacher training program at Malmö University used to hold a course entitled World Histories, which focused giving the students a nuanced image of world history, in contrast to the one commonly known, which is shaped by colonial and eurocentric discourses. However, the literature in this course was not scrutinised to any extent, and the purpose of this study is therefore to find out whether the anti-eurocentric literature is also dominated by those same discourses by performing a critical discourse analysis of it. LÄS MER

 3. 18. Cultura imperial y conciencia etnocentrista en la obra Marianela de Pérez Galdós

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sonia Levin; [2018]
  Nyckelord :imperialism; ottherness; Eurocentrism; postcolonialism; Impérialisme; altérité; eurocentrisme; post-colonialisme; Imperialismo; otredad; eurocentrismo; poscolonialismo;

  Sammanfattning : En el presente trabajo se estudian expresiones imperialistas en la novela Marianela de Benito Pérez Galdós, las cuales pueden apuntar a actitudes y posiciones ideológicas que formaban parte del contexto de la sociedad española de la época.  Mediante el análisis del discurso imperialista en la obra, esta investigación permite descubrir vestigios de los orígenes de la representación de otredad y de la configuración del otro como el periférico, así como también otros rasgos que pueden apuntar al carácter colonialista, tales como la violencia epistémica y la ambición de apropiación de la potencialidad de la fuerza del trabajo. LÄS MER

 4. 19. ”Folk som är som mig har inte nämnts” : Kvinnliga gymnasieelever med en utomeuropeisk bakgrund om upplevelsen av den manliga och eurocentriska kanon inom historieundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Karolina Szewczyk; [2018]
  Nyckelord :intervjustudie; gymnasieskolan; historiedidaktik; genus; genusstudier; etnicitet; kanon; eurocentrism; Orientalism; Det andra könet; Said; de Beauvoir; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med den här intervjustudien är att belysa hur sju kvinnliga gymnasieelever med en utomeuropeisk bakgrund upplever och förhåller sig till den eurocentriska och manliga kanon inom historieundervisningen. Metoden som har använts är semistrukturerade djupintervjuer med en teoretisk utgångspunkt i grundad teori samt existentiell hermeneutik. LÄS MER

 5. 20. Vems historia ska jag berätta? : En lärar-studie om innebörden av mångkultur i grundskolans historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Nathalie Ålstig; [2018]
  Nyckelord :Mångkulturellt samhälle; Identitet; Etnicitet; Interkulturell kompetens; Eurocentrism;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka vilken innebörd några av de utmaningar som kan uppstå i ett mångkulturellt klassrum kan ha för några grundskolelärare i historia. Studien utgår ifrån två fallbeskrivningar om utmaningar som kan uppstå i ett mångkulturellt klassrum. LÄS MER