Sökning: "europa unionen"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden europa unionen.

 1. 1. HBTQ på EU-nivå : Den politiska skillnaden mellan EPP och S&D

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Miriam Parkkinen; [2022]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; HBTQI ; European People s Party; Socialists Democrats; Europa; Politik; Ideologi.;

  Sammanfattning : In November 2020, The European Commission came out with a fact sheet regarding their LGBTI- equality strategy for 2020-2025. This strategy mentions the goal to fight discrimination against LGBTI-people, build a society that includes LGBTI-people, and more. LÄS MER

 2. 2. FÖRÄNDRADE VÄLFÄRDSATTITYDER I EUROPA? En komparativ fallstudie av välfärdsattityder mellan tre postkommunistiska och tre västerländska EU-medlemsländer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Eriksson Wall; [2021-02-11]
  Nyckelord :Välfärdsattityder; Postkommunism; Östeuropa; Europeiska Unionen; Soft Power; Välfärdsregimer; Welfare attitudes; Postcommunism; Eastern Europe; European union; Soft Power; Welfare regimes;

  Sammanfattning : The following thesis aims to explore how welfare attitudes in east European countries have changed since the resolution of the Soviet Union and the fall of communism. It also aims to explore whether or not the European Unions “Soft power” affects eastern European countries and drive them towards western convergence. LÄS MER

 3. 3. Fem strategier för hantering av översvämningsrisker från havet : En beskrivande fallstudie av Falsterbonäset, Vellinge kommun

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR (från 2020)

  Författare :Mattias Lundh; [2021]
  Nyckelord :diversification; floods; flood risk management strategies; levee effect; theory of risk homeostasis; diversifiering; översvämningar; strategier för hantering av översvämningsrisker; levé-effekten; teorin om riskhomeostas;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt sett är översvämningar, näst efter stormar, den naturfara som orsakar mest ekonomisk skada. Inom Europeiska unionen (EU) fick översvämningar ett ökat fokus efter att Europa under 2002 drabbades av stora översvämningar. Mot denna bakgrund lanserades i oktober 2012 det EU-finansierade projektet STAR-FLOOD. LÄS MER

 4. 4. “Pretty much just ‘fluffing’ around” : The complexity of safeguarding farmland biodiversity in Scania through the Greening

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Desiree Goldring; Ingrid Petersson; [2021]
  Nyckelord :Common Agricultural Policy; Common Pool Resources; Diversity of institutions; Farmland biodiversity; Governance; Greening; Landscape perspective; Projectification; Scanian farmland; Biologisk mångfald inom jordbruk; Common Pool Resources; EU:s gemensamma jordbrukspolitik; Förgröningsstödet; Governance; Landskapsperspektiv; Mångfald av institutioner; Projektifiering; skånskt jordbrukslandskap;

  Sammanfattning : Intensified agriculture has led to a dramatic decline of farmland biodiversity in Europe during the 20th century, making farmland policies of utmost importance within the European Union [EU]. The Greening, which is a part of the Common Agricultural Policy [CAP] was created to combat the negative effects of intensified agriculture. LÄS MER

 5. 5. Leasing av EVB : Modell för att hantera EU:s uppdaterade lagkrav vid EOL

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :DANIEL ASTON; GUSTAV LINDSTRÖM; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efterfrågan på elfordon växer snabbt, med en ökning i Europa från 734 nyregistrerade elbilar 2010 till 550 000 år 2019 (Europeiska miljöbyrån, 2020). Medan denna trend fortsätter följer efterfrågan på litiumjonbatterier (LIB) en liknande väg. LÄS MER