Sökning: "european legal method"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden european legal method.

 1. 1. PARTNERS IN CRISIS MANAGEMENT? EU-UN cooperation in the DRC and Chad

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Giselaldina Duro; [2020-05-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explain the reason why international and regional organisations have started to cooperate, especially after the Cold War. Cooperation amongst organisations has gained importance as a field of research in the last decade, but most of the scholars have rather given a descriptive contribution and recognised the legal implications on the matter. LÄS MER

 2. 2. Comparison of all language versions as a method of interpreting EU Tax Law-With some reflections from South Africa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kudzai Talent Gwaindepi; [2020]
  Nyckelord :CILFIT multilingualism twenty-four languages language versions comparison requirement literal interpretation EU tax law South Africa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : CILFIT is a landmark case when it comes to language issues in interpreting EU law. But its criteria have raised many practical implications which have hitherto not been sufficiently dealt with. LÄS MER

 3. 3. Att överklaga förvaltningsbeslut till Överklagandenämnden för högskolan : Rätt till överklagan och domstolsprövning av förvaltningsbeslut tagna av universitet, högskolor och yrkeshögskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Bernhardt Hjelm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Swedish administrative law has historically shown a lack of compliance with the requirements of access to court in accordance with European law and EU law. Several measures have been taken to address the deficiencies in the right to a court hearing, but in the case of several so-called appeals boards there is still some ambiguity in how well these committees live up to the right to access to court in accordance with European law and EU law. LÄS MER

 4. 4. Signalspaning i Sverige och USA : En komparativ studie av skyddet för den personliga integriteten vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marlene Wiklund; [2020]
  Nyckelord :signals intelligence; foreign intelligence; NSA; FRA; national security; FISA; comparative law; comparative method; signalspaning; försvarsunderrättelseverksamhet; personlig integritet; FRA; NSA; FISA; nationell säkerhet; EKMR; komparativ rätt; komparativ metod; USA; elektronisk kommunikation;

  Sammanfattning : The need to collect electronic communications for foreign intelligence purposes has increased in the past two decades, primarily due to the increase of international threats such as terrorism and proliferation of weapons of mass destruction. Meanwhile, digitalization and technical innovation have given rise to new possibilities for government surveillance and expanded the scope of the types of communications that may be collected. LÄS MER

 5. 5. Arbetsgivarens möjlighet att avsluta en anställning mot bakgrund av arbetstagarens beteende på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilka möjligheter en arbetsgivare har till att skilja en arbetstagare från sin anställning till följd av att denne yttrat sig eller betett sig klandervärt på sociala medier. För att besvara syftet undersöks därför hur omfattande arbetstagarens lojalitetsplikt som följer av anställningsavtalet är kontra vilket skydd arbetstagaren besitter till följd av den grundlagsstadgade yttrandefriheten och LAS. LÄS MER