Sökning: "europeisering"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet europeisering.

 1. 1. Europeisering av den svenska politiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl-Henrik Kinhult; [2019]
  Nyckelord :Europeisering; Remisshantering; Politik; Regering; Samhälle; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study is about the Europeanization of national politics in Sweden, based on the analysis of empirical data collected from the government ministries and offices. The focus of the study is to answer which policy areas are subject to a high-level of Europeanization, as well as investigate whether we can identify the level of Europeanization within the Swedish government ministries and the overall society. LÄS MER

 2. 2. Vive le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple : En komparativ, etnografisk studie om Gula Västarna-rörelsen i Frankrike och Belgien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Simon Wakéus; [2019]
  Nyckelord :Sociala rörelser; protester; Europa; reformer; samhällselit; Frankrike; Gula Västarna; Europastudier; European Studies; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats kommer att belysa Gula Västarna-rörelsen som just nu pågår runt om i Europa, med fokus på Frankrike och Belgien. Uppsatsen ska förklara varför dessa rörelser har uppstått, om de är typiska demonstrationer och om EU är en av huvudanledningarna till att den spridit sig runt om i just Europa. LÄS MER

 3. 3. Vind i seglen, men vart är vi på väg? En idéanalys av konfliktlinjer mellan partierna i Riksdagens EU-nämnd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Lundström; [2018-02-06]
  Nyckelord :Depoliticisation; politicisation; Europeanisation; Government parties; opposition parties; Swedish Committee of European Affairs; avpolitisering; politisering; Europeisering; regeringspartier; oppositionspartier; EU-nämnden; politiska partier;

  Sammanfattning : This study aims to investigate whether issues related to EU politics are politicised ordepoliticised among the government parties and opposition parties in the Swedish Committeeof European Affairs. Within the research of Europeanisation and national parties there are two different theory building perspectives. LÄS MER

 4. 4. En europeiserad förvaltning? : En studie av ett regionkontor i Bryssels normativa påverkan på regional förvaltning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ludwig Lindmark; [2018]
  Nyckelord :EU; Regionkontor; Europeisering; Normativa entreprenörer; Socialisering; Regional utveckling;

  Sammanfattning : Europas regioner väljer i allt högre utsträckning att etablera så kallade regionkontor i Bryssel för att bevaka sina intressen mot EU:s institutioner samt använda unionens resurser för att uppnå regionala politiska mål. I tidigare studier av dessa kontor har ett perspektiv förbisetts, nämligen huruvida etableringen av ett regionkontor påverkar det regionala politiska och administrativa systemet. LÄS MER

 5. 5. På svenska villkor? Ja, fast nej! : En europeisering av Sveriges försvarspolitik?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustaf Bergh; [2018]
  Nyckelord :Europeanization; Goodness of fit; security and defence policy; European union; Sweden;

  Sammanfattning : This study explores the Swedish non-alignment policy from a European Union perspective. Spanning the period 1995-2018, i.e. from the year when Sweden joined the European Union to the present day, the study concerns the way the EU membership has affected Sweden’s defence policy. LÄS MER