Sökning: "europeisk identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden europeisk identitet.

 1. 1. EUROPEISK IDENTITET EN KVANTITATIV STUDIE OM HUR EUROPEISK INTEGRATION PÅVERKAR GRADEN AV EUROPEISK IDENTIFIKATION I LÄNDER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Johannes Päts; [2021-04-13]
  Nyckelord :Europeisk identifikation; nationell identifikation; europeisk integration; Schengenområdet; Eurozonen;

  Sammanfattning : Despite numerous papers and research on how different aspects are affecting levels of European identification, there are relatively few studies that are scrutinizing how European integration and how different levels of European integration are affecting levels of European identification. This research fills that gap. LÄS MER

 2. 2. En studie om europeisk identitet : Utrikes- och säkerhetspolitik i EU

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Donika Asllani; [2021]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; EU; europeisk identitet; Norm; Aktör; demokrati; fred; socialkonstruktivism; rättsstat; respekt för mänskliga rättigheter; frihet; solidaritet;

  Sammanfattning : This study examines the European council and its connection to CFSP and the European identity. It will give a perspective of the change in common foreign-security policy from the Maastricht Treaty to the Lissabon treaty. LÄS MER

 3. 3. Vad är det som gör en europé till en europé? : En undersökning om hur samhällskunskapslärare konceptualiserar en europeisk identitet och hur de undervisar om det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Didaktik i Samhällsämnena

  Författare :Adrian Hernandez Pérez; [2021]
  Nyckelord :Europe; European identity; identity formation; definition; evaluation; civics; upper-secondary school; Europa; europeisk identitet; identitetsutveckling; definition; värdering; samhällskunskap; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Sedan det officiella bildandet av EU så har idén om en gemensam europeisk identitet funnits. Både EU och Sverige har försökt förverkliga denna idé – det finns däremot forskning som tyder på att det är ett tämligen svårdefinierat koncept. LÄS MER

 4. 4. Den brittiska identitetskrisen - En kritisk diskursanalys av nationell och europeisk identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Gruvberger; [2021]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; socialkonstruktivism; Fairclough; nationell identitet; europeisk identitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : What happens to a country’s identity when it leaves a union it has belonged to for 40 years? In the 2016 United Kingdom European Union membership referendum the results was a tight call between leave and remain and the result indicates a split in the British public. The study analysis how national identity and European identity is portrayed in the connection to the withdrawal of the United Kingdom from the European Union and how it portrays the post-Brexit future. LÄS MER

 5. 5. ETT EUROPA FÖR ALLA? - En intervjustudie kring rumänska studenters nationella och europeiska identitetsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Robert Dumitrescu; [2020-09-07]
  Nyckelord :nationell identitet; europeisk identitet; Europa; nationalism; språk; etnicitet; religion; national identity; European identity; Europe; nationalism; language; ethnicity; religion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER