Sökning: "europeisk identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden europeisk identitet.

 1. 1. TUNN ELLER TJOCK IDENTITET? En komparativ studie av Kommissionens främjande av europeisk identitet före och efter migrationskrisen Författare: Isabella Claesson Handledare: Mats Andrén Termin: HT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabella Claesson; [2020-02-05]
  Nyckelord :Europeisk identitet; integration; EU; Delanty; Juncker; Barroso; kvali-tativ innehållsanalys; European identity; integration; EU; Delanty; Juncker; Barroso; qualita-tive content analysis;

  Sammanfattning : In Europe there is an ongoing debate regarding European identity. Various dimensions of the phenomenon have yet been researched, although a still unexamined part is the comparison be-tween how the two presidents of the Commission, Barroso and Juncker, express themselves concerning the encouragement of the European identity and integration before and after the period of the migration crisis in 2015. LÄS MER

 2. 2. The international bubble : En studie om internationella studenternas sociala interaktioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Zhaolun Fan; [2020]
  Nyckelord :Socialpsykologi; grupprocess; internationella studenter.;

  Sammanfattning : Studien handlar om internationella studenter från europeiska länder som mår dåligt och upplever sin vistelse i Sverige som negativ. Dessa studenterna har tappat tillgång till svenska samhälleliga resurser, de blir utestängda från många svenska samhälleliga aktiviteter och de saknar gemenskap och medkännande med det svenska samhället. LÄS MER

 3. 3. EU-medborgares nationella och transnationella identiteter och dess påverkan på europeisk integration : Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på europeiskt integration

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Kim Pischner; [2019]
  Nyckelord :identity; national identity; transnational identity; euroscepticism; social constructivism; the European Union; The EU; EU; political mobilization; European integration; identitet; nationell identitet; transnationell identitet; euroskeptisim; socialkonstruktivism; den Europeiska Unionen; EU; politisk mobilisering; europeisk integration;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the role of identity when it comes to European integration. Specifically, the citizen of the European Union’s identity as exclusive national or as transnational. LÄS MER

 4. 4. Europaidentitet och flyktingkris : Om EU:s identitetskonstruktion i ord och agerande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Moa Spegel; [2019]
  Nyckelord :European identity; refugee crises; European values; identity construction; political action; federalism; cosmopolitanism; europeisk identitet; EU; flyktingkris; europeiska värden; dekonstruktion; identitetskonstruktion; Hannah Arendt;

  Sammanfattning : In this thesis I look at the historical development of the European identity constructed by the EU through official EU-documents. My main focus is on the contents of the identity and on the values assigned to it, and I argue for the need to question these. LÄS MER

 5. 5. Homo Europaeus som författare : Litterära undersökningar av den svensk-europeiska författarens syn på europeisk identitet och gemenskap

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Eric Luth; [2019]
  Nyckelord :Gabriela Melinescu; Caterina Pascual Söderbaum; Theodor Kallifatides; Sigrid Combüchen; Europe; European identity; imagined communities; Gabriela Melinescu; Caterina Pascual Söderbaum; Theodor Kallifatides; Sigrid Combüchen; Europa; europeisk identitet; föreställda gemenskaper;

  Sammanfattning : This thesis analyses four European writers, whose common denominator is that they have moved to Sweden from other European countries and chosen to write in Swedish: Caterina Pascual Söderbaum, Theodor Kallifatides, Gabriela Melinescu and Sigrid Combüchen. Focus lies on novels published by the authors in the 21st century. LÄS MER