Sökning: "europeisk identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden europeisk identitet.

 1. 1. Homo Europaeus som författare : Litterära undersökningar av den svensk-europeiska författarens syn på europeisk identitet och gemenskap

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Eric Luth; [2019]
  Nyckelord :Gabriela Melinescu; Caterina Pascual Söderbaum; Theodor Kallifatides; Sigrid Combüchen; Europe; European identity; imagined communities; Gabriela Melinescu; Caterina Pascual Söderbaum; Theodor Kallifatides; Sigrid Combüchen; Europa; europeisk identitet; föreställda gemenskaper;

  Sammanfattning : This thesis analyses four European writers, whose common denominator is that they have moved to Sweden from other European countries and chosen to write in Swedish: Caterina Pascual Söderbaum, Theodor Kallifatides, Gabriela Melinescu and Sigrid Combüchen. Focus lies on novels published by the authors in the 21st century. LÄS MER

 2. 2. Identitet genom Mobilitet : En kvalitativ undersökning av den politik EU för i syfte att skapa en gemensam europeisk identitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olle Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Delantys Erasmus - En explorativ studie som prövar bärkraften av Gerard Delantys modeller för europeisk identitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jesper Önesand; [2017-09-26]
  Nyckelord :Erasmus; Erasmus student report form; modeller för europeisk identitet; europeisk identitet; identitet; Gerard Delanty; models of European identity; European identity; identity;

  Sammanfattning : The productiveness of Delanty’s models are explored through an empirical analysis based onErasmus student report forms from 1131 Swedish students at the University of Gothenburg andthe University of Lund. Specific questions in the Erasmus student report forms areoperationalised as indicators to explore Delanty’s models of European identity. LÄS MER

 4. 4. Playa och Prekaritet - En kvalitativ studie om europeiska callcenterarbetare i Barcelona

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lisa Thunberg; [2017]
  Nyckelord :identitet; globalisering; migration; tillhörighet; prekaritet; EU; expat; identity; globalisation; belonging; precarity; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is from a sociological perspective understand how it is to live in Barcelona while working in an international call centre as a young European citizen. What motivates these individuals to migrate to Barcelona? What is their perspective of work, social community and notion of belonging? These questions are later to be examined together with theories of migration, modernization and identity. LÄS MER

 5. 5. Migration - ett existentiellt hot mot staten? : En studie av hotbildskonstruktionen av ämnet migration inom tre europeiska länder

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anna Olausson; [2017]
  Nyckelord :migration; hotbildskonstruktion; identitet; säkerhet; Europeiska unionen; diskursanalys;

  Sammanfattning : Vad som inom en nation ses som ett existentiellt hot mot staten varierar beroende på vilken nation som studeras. Följande uppsats ämnar att genom en diskursanalys studera hur ämnet migration konstrueras till ett hot mot staten och dess grundläggande värden och värderingar, samt hur detta återspeglar sig i nationens politiska ställningstagande på europeisk nivå. LÄS MER