Sökning: "eutanasi"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet eutanasi.

 1. 1. Sjuksköterskans attityd till eutanasi och läkarassisterat självmord : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andrea Saunes; Malin Stenmark; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Vissa sjukdomstillstånd är obotliga och kan leda till lidande. Sjuksköterskan har främsta patientkontakten även med de patienter som begär någon form av dödshjälp. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta frågor om dödshjälp från patienter i palliativ vård : en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Emma Lumbojev Brissman; Annika Strandberg; [2021]
  Nyckelord :assisted dying; ethical; euthanasia; nurse; palliative care; assisterat döende; eutanasi; dödshjälp; etik; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp och assisterat döende är tillåtna i flera länder men inte i andra. Sverige är ett av de länder där både eutanasi och assisterat döende är förbjudna. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors inställning till eutanasi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Jednell; Ida Steneröd; [2020-08-06]
  Nyckelord :Eutanasi; rätten att dö; sjuksköterska; attityd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktiv dödshjälp, eutanasi, är ett ämne som ständigt skapar debatt världen över.Sjuksköterskan möter i sitt arbete ofta patienter som befinner sig i livets slutskede och kandärför tänkas möta frågor i detta ämne. En kartläggning hur sjuksköterskor ställer sig i fråganom eutanasi är därför av intresse. LÄS MER

 4. 4. En vädjan om att dö : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av att möta en dödsönskan från patienter i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Nejla Radoncic; Theocharis Georgiadis; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelser; vilja att dö; möte; livets slutskede; lidande; samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: En vädjan om att dö kan sjuksköterskan stöta på i olika vårdsammanhang. Stora krav ställs på sjuksköterskan att möta detta svåra samtal om denna viljan för döden. Dödshjälpsbegreppet innefattar aktiv eutanasi, passiv eutanasi och läkarassisterad dödshjälp. LÄS MER

 5. 5. Eutanasins premisser : En etisk kompromiss

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maddelene Palmaer; [2020]
  Nyckelord :Euthanasia; ethics; Habermas; Nussbaum; discuss ethics; capability approach; death; Eutanasi; dödshjälp; etik; Habermas; Nussbaum; diskusetik; livsfrågor; capability approach; död;

  Sammanfattning : In this study, a qualitative text analysis will identify and present common arguments that are used in the discussion regarding euthanasia. The arguments will then be discussed, following Professor Jürgen Habermas's discourse ethics, to try to reach a mutual compromise and introduce a proposal on which prerequisites for euthanasia could be introduced in society. LÄS MER