Sökning: "eutanasi"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet eutanasi.

 1. 1. Terminala cancerpatienters syn på en god och värdig död samt dödshjälp : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Agnes Thor; Matilda Pettersson; [2023]
  Nyckelord :euthanasia; terminal cancer; physician-assisted suicide; a good death; eutanasi; terminalcancer; läkarassisterade självmord; god död;

  Sammanfattning : Introduktion: Trots mycket forskning inom cancer som genererar nya riktlinjer och behandlingsmetoder är ett cancerbesked ofta förknippat med döden. Om cancerns påverkan på kroppen är tillräckligt allvarlig kan inte längre behandling tillgås. LÄS MER

 2. 2. Licens att döda : Ett lagförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Myrin; [2022]
  Nyckelord :Dödshjälp; Assisterad döende; Eutanasi; Lag om dödshjälp; Dödshjälp i Sverige; Dödshjälp modeller;

  Sammanfattning : Euthanasia and assisted suicide are a complex and sensitive topic. The purpose of this essay is met by investigating and answering two main questions. Firstly, to investigate whether there is a predominant acceptance as well as necessary conditions for some form of Swedish legislation on euthanasia and/or assisted suicide. LÄS MER

 3. 3. Nu finns jag bara kvar som ett minne : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med patienter som uttrycker önskan om eutanasi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Olivia Fransson; Viviana Morales; [2022]
  Nyckelord :euthanasia; nursing; approach; medical assistance in dying; literature study; eutanasi; vårdvetenskap; förhållningssätt; medicinsk assisterad dödshjälp; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Alla former av eutanasi är olagligt i Sverige, däremot väljer allt fler länder att framföra ett mer liberalt perspektiv av det och legalisera det. I sjuksköterskans profession och arbete ingår det att bemöta patienter som har en dödsönskan och efterfrågar eutanasi. LÄS MER

 4. 4. Eutanasi eller assisterat självmord- Var går gränsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Yasmina Fathallah; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Dödshjälp; eutanasi; assisterat självmord; legalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The issue of mercy killing is an ongoing discussion worldwide. In Sweden, assisted suicide is not punishable. Euthanasia, on the other hand, is prohibited and judged according to chapter 3 § 2 of the Swedish penal code. LÄS MER

 5. 5. Kriminaliseringen av eutanasi – Ett befogat straffbud gentemot den terminalt sjuka patienten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Klara Skarelid; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; medicinsk rätt; dödshjälp; eutanasi; assisterat döende; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Dödshjälp innebär att en aktiv åtgärd vidtas för att avsluta en persons liv på dennes begäran. Om det är personen själv som utför den avgörande gärningen som leder till döden kallas det assisterat döende. Är det emellertid någon annan än personen som utför handlingen kallas det eutanasi. LÄS MER