Sökning: "euthanasia ethics"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden euthanasia ethics.

 1. 1. Eutanasins premisser : En etisk kompromiss

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maddelene Palmaer; [2020]
  Nyckelord :Euthanasia; ethics; Habermas; Nussbaum; discuss ethics; capability approach; death; Eutanasi; dödshjälp; etik; Habermas; Nussbaum; diskusetik; livsfrågor; capability approach; död;

  Sammanfattning : In this study, a qualitative text analysis will identify and present common arguments that are used in the discussion regarding euthanasia. The arguments will then be discussed, following Professor Jürgen Habermas's discourse ethics, to try to reach a mutual compromise and introduce a proposal on which prerequisites for euthanasia could be introduced in society. LÄS MER

 2. 2. För eller emot dödshjälp? - En argumentationsanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Damijana Dacic; [2020]
  Nyckelord :Euthanasia; health-care; physician; ethics; human dignity; death; autonomy; medical care; rights.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka argumentationen i två debattartiklar från två överläkare inom palliativ vård med flera års erfarenhet rörande införandet av frivillig dödshjälp. Första debattartikeln konstruerades av Juha Hänninen som är överläkare och andra artikeln framställdes av Gunnar Eckerdal som också är överläkare. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER TILL EUTANASI/ASSISTERAT SJÄLVMORD I LÄNDER UTAN LEGALISERING - EN LITTERATURÖVERSIKT

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Katarina Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund. Det finns en stor kunskapslucka om sjuksköterskors attityder till dödshjälp, dels i den pågående debatten om en legalisering i flertalet länder, dels i den empiriska forskningen. Detta trots att det är sjuksköterskorna som möter och vårdar patienter i livets slutskede.Syfte. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors attityder till eutanasi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Lindström; Friederike Vesper; [2019]
  Nyckelord :Euthanasia; Nurses’; Attitudes; Palliative care; Ethics; Eutanasi; Sjuksköterskor; Attityder; Palliativ vård; Etik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eutanasi tycks oförenligt med sjuksköterskans profession för många. Frågan om eutanasi hanteras olika beroende på ländernas lagstiftning. Sjuksköterskor möter svårt sjuka patienter och har en nyckelroll i omvårdnaden i livets slutskede. De har även sjuksköterskans etiska kod att förhålla sig till. LÄS MER

 5. 5. Physician Assisted Suicide - Ethically Defendable or Not? : A Qualitative Ethical Analysis

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Maria Vangouver; [2019]
  Nyckelord :Physician assisted suicide; ethics; autonomy; beneficence; non-maleficence; dignity; justice.;

  Sammanfattning : Introduction: Physician assisted suicide (PAS) is the process where the patient terminateshis/her life with the aid of a physician who provides a prescription for lethal medication thatthe patient self-administers in order to commit suicide. PAS is practiced in several countriesand is now gaining support in Sweden. LÄS MER