Sökning: "euthanasia ethics"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden euthanasia ethics.

 1. 1. Sjuksköterskors attityder till eutanasi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Lindström; Friederike Vesper; [2019]
  Nyckelord :Euthanasia; Nurses’; Attitudes; Palliative care; Ethics; Eutanasi; Sjuksköterskor; Attityder; Palliativ vård; Etik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eutanasi tycks oförenligt med sjuksköterskans profession för många. Frågan om eutanasi hanteras olika beroende på ländernas lagstiftning. Sjuksköterskor möter svårt sjuka patienter och har en nyckelroll i omvårdnaden i livets slutskede. De har även sjuksköterskans etiska kod att förhålla sig till. LÄS MER

 2. 2. När döden har en lag : En argumentationsanalys av etiska texter om eutanasi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Henric Pennlöv; [2017]
  Nyckelord :Euthanasia; Assisted suicide; Argumentation; Ethics; Debate; Eutanasi; Dödshjälp; Argumentationsanalys; Etik; Debatt;

  Sammanfattning : Alla människor har tankar som berör deras egen död. Hur begravningen ska gå till, vilks som ska vara närvarande vid dödsbädden eller vad som är det bästa sättet att avsluta livet på är bara några tankar om döden. LÄS MER

 3. 3. Att vilja ha hjälp att dö : En litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter av, samt attityder kring dödshjälp.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Marika Andersson; Emma Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Assisted dying; Physician assisted suicide; Euthanasia; Nurse; Ethics of caring; Double-effect; Palliative care; Preventive strategies; Dödshjälp; Läkarassisterat självmord; Eutanasi; Sjuksköterska; Vårdetik; Dubbel-effekt; Palliativ vård; Preventiva strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är endast lagligt i ett fåtal länder och stater i världen, men det förekommer att patienter förmedlar en önskan om dödshjälp till vårdpersonal, även i andra länder. Läkare beskriver bördan med att hantera förfrågningar om dödshjälp och försöker undvika dessa genom att behandla patienters fysiska samt psykiska behov. LÄS MER

 4. 4. Att vara död är inget lidande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lina Flyrén; [2014]
  Nyckelord :avlivning; djuretik; sällskapsdjur; euthanasia; animal ethics; pets;

  Sammanfattning : Veterinärer måste navigera mellan många olika intressen och faktorer i sin yrkesutövning: djuret, dess djurägare, samhällets förväntningar, kollegial lojalitet och ekonomiska överväganden. Det är inte alltid självklart vilka intressen som ska väga tyngst; speciellt inte då synen på djurs moraliska status och (egen)värde varierar, både inom yrkeskåren, befolkningen i stort och inom moralfilosofin. LÄS MER

 5. 5. På gränsen mellan liv och död [Om social adekvans och läkares straffbarhet]

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Hofgård; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns en rättstradition att läkare utan att riskera åtal, på grund av olika ansvarsfrihetsprinciper, kan utföra ingrepp på en patient som i straffrättslig mening annars hade klassats som brott. Den ansvarsfrihetsprincip som är av störst vikt för läkare är den om social adekvans. LÄS MER