Sökning: "euthanasia ethics"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden euthanasia ethics.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER TILL EUTANASI/ASSISTERAT SJÄLVMORD I LÄNDER UTAN LEGALISERING - EN LITTERATURÖVERSIKT

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Katarina Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund. Det finns en stor kunskapslucka om sjuksköterskors attityder till dödshjälp, dels i den pågående debatten om en legalisering i flertalet länder, dels i den empiriska forskningen. Detta trots att det är sjuksköterskorna som möter och vårdar patienter i livets slutskede. Syfte. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors attityder till eutanasi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Lindström; Friederike Vesper; [2019]
  Nyckelord :Euthanasia; Nurses’; Attitudes; Palliative care; Ethics; Eutanasi; Sjuksköterskor; Attityder; Palliativ vård; Etik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eutanasi tycks oförenligt med sjuksköterskans profession för många. Frågan om eutanasi hanteras olika beroende på ländernas lagstiftning. Sjuksköterskor möter svårt sjuka patienter och har en nyckelroll i omvårdnaden i livets slutskede. De har även sjuksköterskans etiska kod att förhålla sig till. LÄS MER

 3. 3. Physician Assisted Suicide - Ethically Defendable or Not? : A Qualitative Ethical Analysis

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Maria Vangouver; [2019]
  Nyckelord :Physician assisted suicide; ethics; autonomy; beneficence; non-maleficence; dignity; justice.;

  Sammanfattning : Introduction: Physician assisted suicide (PAS) is the process where the patient terminateshis/her life with the aid of a physician who provides a prescription for lethal medication thatthe patient self-administers in order to commit suicide. PAS is practiced in several countriesand is now gaining support in Sweden. LÄS MER

 4. 4. När döden har en lag : En argumentationsanalys av etiska texter om eutanasi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Henric Pennlöv; [2017]
  Nyckelord :Euthanasia; Assisted suicide; Argumentation; Ethics; Debate; Eutanasi; Dödshjälp; Argumentationsanalys; Etik; Debatt;

  Sammanfattning : Alla människor har tankar som berör deras egen död. Hur begravningen ska gå till, vilks som ska vara närvarande vid dödsbädden eller vad som är det bästa sättet att avsluta livet på är bara några tankar om döden. LÄS MER

 5. 5. Att vilja ha hjälp att dö : En litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter av, samt attityder kring dödshjälp.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Marika Andersson; Emma Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Assisted dying; Physician assisted suicide; Euthanasia; Nurse; Ethics of caring; Double-effect; Palliative care; Preventive strategies; Dödshjälp; Läkarassisterat självmord; Eutanasi; Sjuksköterska; Vårdetik; Dubbel-effekt; Palliativ vård; Preventiva strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är endast lagligt i ett fåtal länder och stater i världen, men det förekommer att patienter förmedlar en önskan om dödshjälp till vårdpersonal, även i andra länder. Läkare beskriver bördan med att hantera förfrågningar om dödshjälp och försöker undvika dessa genom att behandla patienters fysiska samt psykiska behov. LÄS MER