Sökning: "eva berg kari finnskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden eva berg kari finnskog.

  1. 1. Vilka framgångsfaktorer är relevanta för att uppnå att IT-investeringar stödjer affärsstrategin?

    D-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

    Författare :Eva Berg; Kari Finnskog; Anna Petersson; [2009-06-29]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Ett problem i många organisationer idag är att IT inte ses som en naturlig del av affären utanmer som en kostnad. IT-avdelningarna får själva ta på sig en del av skulden för detta då de har drivit misslyckade eller tom havererade projekt som har medfört kostnader som inte har lett till någon affärsnytta. LÄS MER