Sökning: "eva claesson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden eva claesson.

 1. 1. ”Musik är ett språk som tillåter mig att kommunicera med själen och hjärtat” - En studie om hur sång kan användas som ett verktyg i SFI-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Ingela Bryhagen; Cecilia Claesson; [2015]
  Nyckelord :utbildningsvetenskap; musikpedagogik; SFI-undervisning; svenska som andraspråk; sång; educational sciences; music education; Swedish for immigrants; Swedish as a second language; singing; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines how singing can be used as a language development method in second language acquisition for immigrants in Sweden. The aim is to investigate whether there are advantages of using singing when teaching pronunciation to second language students, and how students experience education where music is integrated. LÄS MER

 2. 2. Att leva med ADHD som vuxen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Johannes Claesson; Eva Hagström; [2010]
  Nyckelord :ADHD; attention deficit hyperactivity disorder; adulthood; coping; SOC; ADHD; attention deficit hyperactivity disorder; vuxna; coping; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur det kan vara att leva med ADHD som vuxen inom tre områden; arbete, fritidsaktiviteter och vardagsliv, och på så vis öka förståelsen för dessa individer.  Som underlag för studien gjordes kvalitativa intervjuer med tre vuxna män med ADHD-diagnos. LÄS MER

 3. 3. God vård av cancersjuka barn : föräldrars upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Eva Axelsson; Birgitta Claesson; [2010]
  Nyckelord :cancer; parent; childhood cancer; family experiences; parent perspective; hospital experiences; professional-family relations; neoplasm;

  Sammanfattning : I Sverige insjuknar 250-300 barn varje år av cancer. De cancertyper som drabbar barn är vanligtvis inte de samma som vuxna utvecklar. Olika cancerformer kräver olika typer av behandling, dessa är cytostatika, operation samt strålbehandling. LÄS MER

 4. 4. "En stor stark, tack!" En studie om Alkohollagens tillämpning ur ett rättssociologiskt perspektiv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Eva Andersson; Ulrika Claësson; [2009-08-31]
  Nyckelord :ungdom; alkoholpolitik; alkohollagen; ansvarsfull alkoholservering;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är dels att undersöka hur alkohollagen tillämpas på krogar i centrala Göteborg vad gäller legitimationskontroll vid servering till unga. Ett annat syfte är att studera domsluten för brott mot Alkohollagen vad gäller servering av alkohol till underåriga för att se om lagstiftningens intentioner efterlevs. LÄS MER

 5. 5. Hon tar vad man vill ha : en studie av sexuella maktrelationer i samtida relationsromaner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Marlene Claesson; [2006]
  Nyckelord :relationsromaner; sexuella maktrelationer; Chic lit; Kerstin Thorvall; Birgitta Stenberg; Denise Rudberg; Mian Lodalen; Unni Drougge; Louise Boije af Gennäs; Eva Lejonsommar; Kajsa Ingemarsson; Charlotta von Zweigbergk;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the sexual power relations in contemporary urban novels of Swedish female writers.I have identified a discourse in these novels as a heteronormative matrix which power is ruled by norms and assumptions about normality in both the heterosexual and lesbian stories. For this purpose I have related to Ivar B. LÄS MER