Sökning: "eva eskilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden eva eskilsson.

  1. 1. Kemi i grundskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Eva Eskilsson; [2000]
    Nyckelord :Education; Kemiundervisning; Lpo 94; läroplaner; kursplaner; Pedagogik;

    Sammanfattning : Då målen i nuvarande läroplan, Lpo 94 inte preciserar vilka avsnitt som ska tas upp i kemiämnet i grundskolan har jag i denna studie undersökt detta. Studien omfattar en enkätundersökning som besvarats av lärare i årskurserna 7-9 och en litteraturstudie. LÄS MER