Sökning: "eva norrbelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden eva norrbelius.

  1. 1. ”Det sade bara klick” : en studie om 15-åriga tjejers Internetanvändning utifrån ett källkritiskt perspektiv

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Eva Norrbelius Coleman; [2006]
    Nyckelord :lärande; informationskompetens; källkritik; tjejer; internetanvändning; användarundervisning;

    Sammanfattning : This Masters thesis aims at investigating how 15-year old girls use the Internet, particularly on their free time, taking a source critical perspective. It includes group interviews. The main question of this thesis was whether there is a need for specific user education. LÄS MER